Dr. ing. G.A. van Bortel (Gerard)

Korte kennismaking

De volkshuisvesting is mijn werkterrein. Na mijn opleiding Bouwkunde / Volkshuisvesting aan de Hogeschool Tilburg, een universitaire opleiding Bedrijfswetenschappen, heb ik, in 2016, mijn bestuurskundig proefschrift verdedigd over de rol van woningcorporaties in kwetsbare wijken.            Parallel daaraan heb ik in verschillende functies bij corporaties gewerkt, variërend van woonconsulent tot directiesecretaris, van kwaliteitscoördinator tot manager beleid en ontwikkeling. Ik ken de sector dus van binnenuit. Vervolgens heb ik enkele jaren als senior adviseur bij het advies- en onderzoeksbureau RIGO gewerkt. Sinds 2007 ben ik verbonden aan de TU Delft, eerst bij het OTB en sinds juni 2013 bij de afdeling Management in the Built Environment (MBE) van de faculteit Bouwkunde. Daar coördineer ik de sectie Housing Management, en richt ik mij in het bijzonder op drie onderzoeksthema’s:

  • de rol van corporaties in kwetsbare wijken;
  • de organisatie, governance en financiering van betaalbaar wonen;
  • de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Naast mijn werk voor de TU Delft ben ik sinds 2010 commissaris in de corporatiesector. In de periode 2010 – 2017 was ik lid van de raad van commissarissen van de Zaanse woningcorporatie Parteon. Sinds maart 2018 ben ik, op voordracht van de huurdersorganisatie, lid van de raad van commissarissen van Rochdale in Amsterdam. Sinds april 2012 ben ik lid van de Vlaamse Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen, en in maart 2019 ben ik toegetreden tot het landelijk bestuur van de Nederlandse Woonbond.

Visitaties

De visitatiemethodiek ken ik goed: ik heb eerder gevisiteerd bij KWH en was betrokken bij de ontwikkeling en evaluatie van de visitatiemethodiek. Visitaties zijn een geweldig instrument voor een corporatie om te leren, te verbeteren én te verantwoorden. In feite is het een medaille met twee kanten, waarbij de verantwoordingskant tot leren en verbeteren aanzet. Daarvoor biedt het visitatiesysteem de corporaties diverse aangrijpingspunten. Het begint met de oriëntatie van een corporatie op de methodiek en gaat verder met de voorbereiding van de visitatie, vervolgens de gesprekken, de aanbieding van het rapport en dan tot slot het vervolg op het rapport. Kortom: de reis (het proces) is net zo belangrijk als het doel (het rapport). Ik richt me bij visitaties vooral op de onderlinge relaties tussen de verschillende prestatievelden: hoe komt de corporatie tot beslissingen over de inzet van haar vermogen, hoe betrekt zij stakeholders (met name gemeente en huurders) bij het vaststellen van ambities en doelen, hoe consistent en doortastend is de corporatie in het nastreven daarvan, hoe transparant is zij over de door haar geleverde prestaties en hoe adequaat is het interne toezicht op dit alles? Kortom ik kijk breed naar het presteren van corporaties en de methodiek biedt daarvoor verschillende invalshoeken.

Uitgevoerde visitaties

2021 De Sleutels, Leiden; Woonstichting JOOST, Boxtel
2020 WonenBreburg, Tilburg; Talis, Nijmegen
2019 Talis, Nijmegen (Experiment visitatie)
2018 woCom, Someren, GroenWest, Woerden; Woonstad RotterdamReeds gevisiteerd (Nederlandse                  corporaties)
2017 Woonplus, Schiedam, Woonlinie, Woudrichem
2015 Dudok Wonen, Hilversum; Beter Wonen Vechtdal, Hardenberg; Laurens Wonen, Rotterdam;                      Area, Uden
2016 Staedion, ’s-Gravenhage
2014 Woonstede, Ede; De Sleutels, Leiden; Portaal, Utrecht; Woonwijze, Vught
2013 BrabantWonen, Oss; 3B Wonen, Bergschenhoek
2012 Lefier, Hoogezand; Woonlinie; SWZ, Zwolle
2011 Woningstichting Kamerik, Woerden; Triada Woondiensten, Heerde
2010 Ymere, Amsterdam; Woonconcept, Meppel; Wovesto, Sint Oedenrode; Volksbelang, Made
2009 Woonplus, Schiedam
2008 Woonlinie Woudrichem
2007 Accolade Groep, Heerenveen

(Gevisiteerd Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen)
2019 Lierse Maatschappij voor de Huisvesting, Lier; ABC, Antwerpen
2018 WoninGent, Gent; Maaslands Huis, Maasmechelen; De Zonnige Woonst, Hamme; Woonpunt                      Zennevallei, Halle
2017 Woonpunt Zennevallei, Halle; De Zonnig Kempen, Westerlo; ABC, Antwerpen
2016 De Vlashaard, Wevelgem; De Gelukkige Haard, Oostende; Sint-Niklase Maatschappij voor                        de  Huisvesting, Sint-Niklaas; Izegemse Bouwmij
2015 DEWACO Werkerswelzijn, Aalst; De Mandel, Roeselare; Vivendo, Brugge
2014 De Leie, Wervik; Eigen Gift Eigen Hulp, Kuurne; De Gentse Haard, Gent; Kleine Landeigendom                    Zuiderkempen, Westerlo; Volkswoningen van Duffel 
2013 Eigen Woning, Puurs; Bouwmaatschappij De Noorderkempen, Merksplas; De Oostendse Haard,              Oostende; Elk zijn Huis, Tervuren; Molse Bouwmaatschappij voor de huisvesting, Mol
2012 Lierse Maatschappij voor de Huisvesting; Sociale Woningen Regio Landen
2009 De Mandelbeek, Ingelmunster; Het Volk en De Volkshaard, Gent; Dijledal, Leuven; KLE                                Turnhout;Landwaarts, Neerpelt

Specifieke deskundigheid

  • Brede en gespecialiseerde kennis van de volkshuisvesting, vanuit verschillende perspectieven
  • Gespecialiseerd in governance- en organisatievraagstukken
  • Uitgebreide kennis van de visitatiemethodiek

Kort CV

Opleiding

  • Volkshuisvesting , Hogeschool Tilburg (nu Midden Brabant), Bachelor Economie, UVA, Doctoraal Bedrijfskunde, Open Universiteit (in deeltijd)
  • 2016 gepromoveerd aan de TU Delft op een proefschrift over de rol van woningcorporaties in kwetsbare wijken.

Carrière 
2007-heden Universitair Docent aan de TU Delft (t/m mei 2013 bij het OTB en va juni 2013 bij de afd.                                     Management in the Built Environment (MBE) van de faculteit Bouwkunde). Vanaf april 2016                             coördinator van de MBE Sectie Housing.
2004-2007    Senior Adviseur bij RIGO Research en Advies, Amsterdam
1996-2004    De Huismeesters, Groningen, diverse functies o.a. kwaliteits-coördinator en manager                                         Strategie en Ontwikkeling
1989-1996    SAVO-Zwolle (nu DeltaWonen), diverse functies waaronder die van directie-secretaris

Nevenfuncties
2019-heden Lid landelijk bestuur Woonbond
2018-heden Commissaris bij woningcorporatie Rochdale, Amsterdam. Op voordracht van de                                                   huurdersorganisatie
2010-2017    Commissaris bij woningcorporatie Parteon, Zaanstad; vanaf 2013 vice-voorzitter; in                                             2016 voorzitter
2012-2016    Voorzitter Vlaamse Visitatieraad voor Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sinds 2017 lid                                   van de Visitatieraad
2012-heden Visitator bij Raeflex
2007-2012    Visitator bij KWH
2005–heden Medecoördinator werkgroep Social Housing: Institutions, Organisations and Governance, v/h                           European Network for Housing Research (ENHR)