Dr. J.S.C.M. Hoekstra (Joris)

Korte kennismaking

Al geruime tijd ben ik werkzaam als senior onderzoeker en docent bij de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie. Mijn werk bevindt zich op het snijvlak van wetenschappelijk onderzoek en advies op het gebied van wonen.Ik doe veel internationaal vergelijkend onderzoek, onder meer naar de organisatie van de sociale huisvesting in verschillende landen. Daaruit blijkt dat wij in Nederland over een bijzondere corporatiesector beschikken, uniek in omvang en taakopvatting.

Vanaf 2010 heb ik als secretaris meegewerkt aan een groot aantal visitaties. In 2017 heb ik de overstap gemaakt naar de functie van algemeen commissielid. Visitaties bieden mij de mogelijkheid om verbinding te leggen tussen internationale en nationale beleidsontwikkelingen enerzijds, en de praktijk van het werken van corporaties anderzijds.

Visitaties

Als algemeen commissielid houd ik mij bezig met de gehele breedte van de prestatievelden. Mijn specifieke belangstelling gaat uit naar presteren volgens belanghebbenden. Ik vind het belangrijk om te zien of corporaties ook doen wat de belanghebbenden van hen verwachten en hoe de communicatie is vorm gegeven. Het is goed dat de methodiek daar specifiek aandacht aan besteedt. Visitaties hebben een verantwoordingsfunctie en een leer- en verbeterfunctie. Een externe commissie kijkt met een frisse blik naar de prestaties van een corporatie en vormt daar een oordeel over. Daar komen als vanzelf aandachtspunten uit voort, die een corporatie kan gebruiken om haar presteren te verbeteren.

Uitgevoerde visitaties

2022 Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen
2019 Waardwonen, Huissen
2018 Maasdelta Groep, Spijkenisse
2017 Oost Flevoland Woondiensten, Dronten; Vestia, Rotterdam
2016 Staedion, ‘s-Gravenhage
2015 De Huismeesters, Groningen; Trivire, Dordrecht; WonenBreburg, Tilburg
2014 Woningbeheer Betuwe, Lienden; Woonconcept, Meppel; Eemland Wonen, Baarn;                                       de Sleutels, Leiden
2012 Woonlinie, Zaltbommel; Wassenaarsche Bouwstichting
2011 Woonpartners,Helmond; Woningstichting Nieuwkoop
2010 DeltaWonen, ZwolleTablis, Sliedrecht

Specifieke deskundigheid

Brede kennis van de context van het Nederlandse woonbeleid
Ervaring als secretaris bij visitaties

Kort CV

Opleiding

  • Sociale Geografie
  • Postacademische opleiding Housing,
  • Urban en Mobility Studies
  • Gepromoveerd op onderzoek naar de verschillen tussen Europese verzorgingsstaten en huisvestingssystemen (TU Delft)

Carrière
2016-heden  Lid van de Raad van Commissarissen van woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
2015-heden  Visiting professor aan de University of the Free State in Bloemfontein, Zuid-Afrika
2010-heden  Eindredacteur Journal of Housing and the Built Environment
2006–2008    Senior beleidsadviseur VROM-raad
1998–heden Senior Onderzoeker OTB, TU Delft
1996-1998    Woningmarktonderzoeker Quintis