drs. ing. A.E. Spithoven MRE MRICS (Arnoud)

Korte kennismaking

Mijn werkzame leven ben ik in 1999 gestart als consultant bij Deloitte, gericht op de (semi)publieke sector. Door te werken voor zowel woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten heb ik een brede visie ontwikkeld over het samenspel tussen wonen, zorg en welzijn.

Binnen deze maatschappelijke sectoren spreekt de corporatiesector mij zeer aan. Veilig en betaalbaar wonen is wat mij betreft de basis voor het welzijn en de ontplooiingsmogelijkheden van de bewoners.    Met ruim twee miljoen huurwoningen heeft de corporatiesector grote invloed op het wel en wee van de Nederlandse samenleving. Een verantwoordelijkheid van de sector waaraan ik graag mijn steentje bijdraag. Vanaf 2004 heb ik dat gedaan in verschillende functies voor diverse woningcorporaties. Sinds 2014 ben ik betrokken bij de corporatiesector als zelfstandig interim professional, adviseur, docent, blogger, toezichthouder en visitator. Vanuit die diverse rollen wil ik een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de sector.

Visitaties

Visitaties dragen naar mijn mening bij aan de verdere professionalisering van de sector omdat corporaties leren via de visitaties. Daarnaast vormen visitaties een belangrijk instrument waarmee corporaties verantwoording afleggen aan de samenleving. In de visitatiecommissies zal mijn focus liggen op de volkshuisvestelijke prestaties van de corporaties, op de relatie met de belanghebbenden en op governance.

Uitgevoerde visitaties

2023 Van Alckmaer, Alkmaar
2022 Wonion, Ulft
2021 De Goede Woning, Zoetermeer
2019 De Volmacht, Gieten
2018 Woonstichting Stek, Lisse
2017 Stichting Woonplus, Schiedam
2016 Stichting Rijnhart Wonen, Leiderdorp

Specifieke deskundigheid

  • Vastgoedsturing, assetmanagement, rendementsdenken, waardering op marktwaarde
  • Brede kennis van de corporatiesector, zorgsector en gemeentelijke overheid
  • Ervaring als toezichthouder
  • Wonen met zorg

Kort CV

Opleiding

  • Executive Master of Real Estate, WO Bedrijfskunde, HTS Bedrijfskunde/bouwkunde, diverse vaardigheidstrainingen

Carrière

2014-heden Zelfstandig interim professional en adviseur, docent en toezichthouder
2004-2013    In verschillende functies actief bij diverse woningcorporaties
1999-2004    Senior vastgoedconsultant (semi)publieke sector, Deloitte