Drs. W.M.R. de Water (Wilma)

 Korte kennismaking

Mijn loopbaan staat in het teken van de corporatiesector. Na mijn studie Sociale Geografie ben ik dienst gekomen van de NWR en heb ik mij bezig gehouden met onderzoek naar ontwikkelingen in de woningmarkt en verhuurbaarheidsvraagstukken. Mijn focus heeft zich daarna verbreed naar duurzaamheid en kwaliteitszorg binnen corporaties. Vanaf 2003 was ik directeur van Raeflex en heb ik mij actief bezig gehouden met de ontwikkeling van het visitatiesysteem. Daarin komen zowel mijn kennis over het inhoudelijk werk van corporaties, als mijn kennis van kwaliteitszorg tot hun recht. De maatschappelijke prestaties van corporaties zijn de invalshoek. Het is belangrijk dat corporaties daarover verantwoording afleggen. 

Visitaties

Visitaties hebben een integraal karakter: het gaat om de verbinding tussen de prestaties van corporaties en de vraag vanuit de samenleving. Het gaat dan ook om vragen als: Welk ondernemingsplan is er geschreven en hoe passen de jaarplannen daarin? Wordt er regelmatig in kwartaalrapportages terug gekeken hoe het met de prestaties staat? En hoe passen die prestaties bij de ambities? De externe legitimatie van het werk van corporaties heeft daarbij terecht een belangrijke plek gekregen in het visitatiestelsel. Als lid van een visitatiecommissie let ik dan ook vooral op Presteren naar Opgaven en ambities, de mening van belanghebbenden en Governance. Ik leg daarbij dwarsverbanden met het andere prestatieveld: Presteren naar Vermogen. Ik ben enthousiast over visitatietrajecten, die niet alleen als verantwoording worden gezien, maar ook een rol in de kwaliteitsverbetering van corporaties krijgen. Dan wordt het instrument ten volle benut. Bij kennismakingsgesprekken vraag ik dan ook altijd naar de aandachtspunten die een corporatie in het traject graag belicht wil zien, vanuit de ruimte die de methodiek daarvoor biedt.

Gevisiteerde corporaties

Als directeur van Raeflex was ik betrokken bij alle visitaties die sinds 2003 en medio 2018 zijn uitgevoerd (circa 330). Vanaf augustus was ik verbonden aan Raeflex als visitator en accountmanager. Als commissielid of projectleider betrokken bij:

Als voorzitter, algemeen commissielid of projectleider betrokken bij:
2020 Volkshuisvesting Arnhem, Arnhem, Talis, Nijmegen
2019 Sité Woondiensten, Doetinchem; Wonion, Ulft; ProWonen, Borculo; Stichting Talis (Experiment                visitatie), Nijmegen Stichting Eelder Woningbouw, Paterswolde; De Volmacht, Gieten
2018 Woningstichting Woensdrecht, Hoogerheide; Lek en Waard Wonen, Nieuw-Lekkerland
2017 Woonlinie, Woudrichem; De Veste, Ommen; QuaWonen, Bergambacht; Wbv Langedijk,                                 Noord-Scharwoude; St. Joseph, Almelo; Woningbouwstichting Cothen, Wijk bij Duurstede
2016 Maasvallei Maastricht; Woningstichting Gouderak; Lyaemer Wonen, Lemmer; Omnia, Harderwijk;           De Reensche Compagnie; Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland, Ballum
2015 De Volmacht, Gieten; Woningstichting Nieuwkoop; St. Willibrordus, Wassenaar; Veenendaalse                 Woningstichting
2014 Woningstichting Maasdriel, Kerkdriel; Heuvelrug Wonen, Doorn; Woningbeheer Betuwe, Lienden;           Eemland Wonen, Baarn; De Vooruitgang, Volendam
2013 Woningbouwstichting Cothen, Wijk bij Duurstede; Woonwaard, Alkmaar; Wuta, Nigtevecht
2012 Valburg (Midterm Review), Zetten; Woonbeheer Borne; Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland,                 Ballum; Harmonisch Wonen, Lelystad
2011 Wetland Wonen, Vollenhove
2010 Woonbedrijf Eindhoven

Specifieke deskundigheid

  • Als directeur Raeflex/accountmanager intensief betrokken bij de visitatie-experimenten bij woCom ‘ Participerend visiteren in het Netwerk’ (2018) en Woondiensten Enkhuizen ‘ De kracht van het lokale Woonnetwerk’ (2019)
  • Uitgebreide kennis van de volkshuisvesting
  • Uitgebreide kennis van kwaliteitszorg
  • Als directeur van Raeflex sinds 2003 tot augustus 2018 nauw betrokken bij de doorontwikkeling van het visitatiestelsel voor woningcorporaties. Geeft aansprekende voorlichting voor huurdersorganisaties, corporatiemedewerkers of leden RvC over visitatie

Kort CV

Opleiding
Sociale geografie en diverse opleidingen gericht op kwaliteitszorg, organisatieverandering, conflicthantering: ondermeer opleiding tot mediator.

Carrière

2019-heden Visitator Raeflex
2003-2018   Directeur Raeflex
2010             Ontwikkelgroep visitatiemethodiek (SVWN)
1987-2003   Onderzoeker en adviseur bij NWR, later Aedes, op het gebied van woningmarktonderzoek,                               milieubeleid, kwaliteitszorg, interne organisatie, ontwikkeling en innovatie.

Nevenfuncties
2015-heden Bestuurslid Maitreya Instituut, Loenen
2010-2014   Bestuur VVAO Gooi en Eemland, penningmeester
2003-2007   Lid van College van Deskundigen Perspekt, kwaliteitstoetsen voor verpleeg- en                                                    verzorgingshuizen