I.A.W. van Goch (Isabelle)

Korte kennismaking

Wat ik zo boeiend vind aan de corporatiesector is dat zij vanuit haar maatschappelijke opgave ruimhartig moet denken, maar tevens vanuit haar maatschappelijke positie doelmatig moet handelen. En juist aan dit spanningsveld probeer ik mijn bijdrage te leveren. Hoe kunnen we de opgave, die steeds groter lijkt te worden, zo effectief mogelijk invullen terwijl we oog houden voor onze kwetsbare doelgroep.

Ik werk al zo’n 20 jaar in de woningcorporatiesector, waarvan 14 jaar als interim professional. Zowel aan de wonen- als vastgoedkant vul ik opdrachten in, variërend van leantrajecten tot organisatiewijzigingen en van prestatiesturing tot managementrollen. En naast het resultaat van de opdracht is mijn persoonlijke doel altijd om medewerkers weer plezier te laten hebben in hun werk.

Visitaties

Ik zie een visitatie als een waardevol leer en ontwikkelinstrument voor  corporaties: om het morgen nog beter te doen dan vandaag,  om periodiek stil te staan en van buiten naar binnen te laten kijken. In hoeverre hebben we onze ambities waargemaakt? En hoe hebben we daar vorm aan gegeven? Doen we ook wat we zeggen? Vanuit de verschillende rollen die ik inmiddels in de sector heb vervuld, weet ik dat er veel ambitie is. Daarin zijn de meeste corporaties zeker niet behoudend. Tegelijkertijd weet ik ook dat die ambitie alleen waargemaakt kan worden met een gezonde mix aan realisme, focus en volharding. Een visitatie kan hierin het vizier weer opnieuw scherpstellen. Een ijkmoment, waarbij de organisatie de mogelijkheid heeft om bij te sturen als dat nodig is.

Uitgevoerde visitaties

Recent voor Raeflex gestart.

Specifieke deskundigheid

  • Procesmanagement en optimalisatie
  • Klantwaarde
  • Prestatiesturing

Kort CV

Opleiding
2018 ASRE assetmanagement voor woningcorporaties
1995 Hoge Hotelschool Maastricht

Carrière
Vanaf 2007 als interim professional bij diverse woningbouwcorporaties opdrachten ingevuld zoals:

  • Manager BuurtbeheerBegeleiding van gebieds- naar procesgericht werken
  • Interne reorganisatie Vastgoed
  • Directeur Wonen
  • Tot 2007 verschillende staffuncties bij woningbouwcorporaties uitgevoerd