K. Klouwen MSc (Koen)

Korte kennismaking

Wonen is een centraal onderdeel van ons leven. Zowel persoonlijk als professioneel boeit mij dat. Enerzijds streeft iedereen ernaar om zo goed mogelijk te wonen. Locatie, leefomgeving, individuele woonwensen en persoonlijke eigenschappen en nog veel meer aspecten spelen hierbij een rol. Aan de andere kant is de ruimte om te wonen en woningen te realiseren niet onbeperkt: zowel fysiek als financieel. Het gaat dus om afgewogen keuzes te maken.

Visitaties

Ik ben geïnteresseerd in de dynamiek tussen de verschillende wensen en belangen van de talloze factoren op de woningmarkt (zoals bewoners, gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars). Deze verschillende belangen in kaart en bij elkaar brengen om maatschappelijke resultaten te behalen in beleid of projecten boeit mij.

Ik ben een beginnend commissielid en ik heb verschillende advies en onderzoeksprojecten voor corporaties en overheden uitgevoerd, waaronder:

  • Begeleiding bij prestatieafspraken in diverse gemeenten / bij verschillende corporaties.
  • Begeleiding huurders (prestatieafspraken en themasessies t.b.v. participatie).
  • Uitvoeren woningmarktanalyse t.b.v. strategisch voorraadbeleid.
  • Strategisch advies over rol corporatie in de huisvesting van arbeidsmigranten.

Uitgevoerde visitaties

2021 Elan Wonen, Haarlem
2020 Wonen Delden, Delden

Kort CV

Opleiding
2017-2018     Master spatial planning, Universiteit Utrecht
2013-2017     Bachelor sociale geografie en planologie, Universiteit Utrecht

Carrière
2018-heden  Adviseur, Companen Advies