Mr. R.M. Weber (Rosemarie)

Korte kennismaking

Goed wonen voor iedereen. Dat is mijn droom. Daarom werk ik sinds 2000 in de corporatiesector. Opgeleid als jurist en bedrijfskundige heb ik inmiddels een brede ervaring in de volkshuisvesting. Ik heb gewerkt als HR-manager, beleidsstrateeg, manager wonen, verhuurderslid van de huurcommissie en commissaris. Naast mijn werk in de volkshuisvesting heb ik verschillende toezichtfuncties bekleed in volkshuisvesting, zorg en welzijn Daarom zijn mijn expertises volkshuisvesting, maatschappelijke prestaties, prestatieafspraken, organisatieontwikkeling, governance, wonen en zorg. In mijn vrije tijd geniet ik van mijn wandelingen. Of je nu 5, 50 of 500 km loopt. Een kilometer zet je stapje voor stapje. Stapje voor stapje met oog en aandacht voor het veranderende landschap. Dat oog, die aandacht en die verwondering neem ik mee in mijn rol als visitator. 

Visitaties

Corporaties werken in een complex maatschappelijk speelveld tussen markt en overheid. Zij zijn voor de samenleving van grote maatschappelijke betekenis. Daarom moeten corporaties zorgvuldig om gaan met hun middelen en hanteren zij de principes van goed bestuur. De taak voor corporaties zijn in principe gelijk. In de taakopvatting kan de corporatie het verschil maken. De samenwerking met de belanghouders die hun expertise en belangen inbrengen. De corporatie maakt de uiteindelijke keuzes en bepaalt daarmee haar maatschappelijke meerwaarde. Die keuzes en het waarom van die keuzes fascineren mij. En ik wil weten hoe ze tot stand komen. Als visitator ben ik nieuwsgierig, wil ik de corporatie uitdagen om van buiten naar binnen te kijken en inzicht creëren. De visitatie brengt de meerwaarde en de prestaties van de corporatie overzichtelijk en gestructureerd in beeld. Samen met de feedback van de belanghouders van de corporatie. Visitatie is daarmee niet alleen een helder verantwoordingsinstrument maar ook een document waarmee organisatie en belanghouders met elkaar in gesprek kunnen gaan en samen werken aan verbetering.

Gevisiteerde corporaties

Recent bij Raeflex gestart en heeft een inwerktraject doorlopen.

Specifieke deskundigheid

  • Volkshuisvesting
  • Maatschappelijke prestaties
  • Prestatieafspraken
  • Organisatieontwikkeling
  • Governance
  • Wonen en Zorg

Kort CV

Opleiding
2018-2019    Verandermanagement ​Behaviour Change Academy, Nijmege​n
2005-2006    MBA Non-profit management, Tias Business School Tilburg
2002-2003    Coaching en consultancy, Haagse Hoge School Den Haag
2001-2002    Mediation, Centrum voor Conflicthantering Haarlem
1988-1994    Master Rechten, Erasmus Universiteit Rotterdam
1986-1987    Personeel en arbeid, Haagse Hoge School Den Haag
Carrière
2020              Zelfstandig Volkshuisvestingsstrateeg
2019-2020    Manager Wonen, Woonpartners Midden-Holland
2009-2018    Beleidsstrateeg, De Goede Woning Zoetermeer
2008-heden Zelfstandige P&O opdrachten en onderzoek, Weberadviseert
2001-2008    HR Manager, Waterweg Wonen
1987-2000    Diverse advies en HR-functies, Non-profit
Nevenfuncties

2016-heden Verhuurderslid Huurcommissie Min. Biza
2015-heden Lid Raad van Commissarissen Woonplus
2015-2017   Lid kennisplatform Corponevista
2010-2016   Bestuurslid Stichting MVO Zoetermeer
2007-2010   Voorzitter Woonwijs
2002-2005   Commissaris Thuiszorg Careyn