N. Boudrie (Nathalie)

Korte kennismaking

Nieuwsgierig naar de wereld van de woningcorporaties en aangetrokken door de doelen van volkshuisvesting ben ik in 2011 via de VTW ingestroomd. Met mijn achtergrond als arbeid- & organisatiepsycholoog heb ik als adviseur en onderzoeker in zeer verschillende bedrijfstakken en branches ervaring op mogen doen. Door de verschillende rollen en perspectieven profiteer ik van een groot inlevingsvermogen voor alle betrokkenen.

Mijn jarenlange ervaring als procesbegeleider voor sociale partners maakt dat ik gewend ben aan het werken in een complexe politiek-bestuurlijke context. Als toezichthouder is mijn perspectief verder verbreed bij zowel een goed functionerende corporatie als een inzet vanuit de commissarissenpool. Mijn dagelijkse praktijk bestaat uit het ondersteunen van teams en medewerkers met een leervraag, een veranderkundige opgave, het onder de loep nemen van de groepsdynamica om als team (nog) beter te gaan functioneren.

Visitaties

Mijn kijk is vaak van buiten naar binnen. Betrokken, maar wel vanuit een zekere distantie. Daarbij kan ik makkelijk schakelen tussen de perspectieven van alle belanghouders van de corporatie. Mijn achtergrond als psycholoog en coach helpen me daarbij.

Wat ik bij wil dragen in de visitatie is mijn vermogen om makkelijk verbinding te maken met alle partijen. Met de inzet van mijn analyserend vermogen en als teamspeler zorgen dat we op een positief kritische wijze reflecteren met elkaar. Een uitspraak die ik daarbij vaak hanteer is: ‘de oplossing is het probleem niet’. Het gaat om de weg ernaartoe. En hoe die weg eruit kan zien, daar wil ik middels visitatie graag aan bijdragen.

Uitgevoerde visitaties

2023 Woonwenz, Venlo
2022 Woningbedrijf Velsen, IJmuiden; De Sleutels, Leiden; Woningstichting Putten, Putten
2021 Woongoed, Middelburg; Rhiant, Hendrik-Ido-Ambacht; Omnia Wonen, Harderwijk

Specifieke deskundigheid

  • Bestuur en toezicht
  • Teamontwikkeling
  • Veranderkunde

Kort CV

Opleiding

  • Arbeid- & organisatie psycholoog
  • Integriteit coördinator en vertrouwenspersoon
  • Een keur aan opleidingen in veranderkunde en coaching
  • VTW leergang aankomend commissaris

Carrière
2009-heden Zelfstandig ondernemer als procesbegeleider, onderzoeker, coach en                                                                    vertrouwenspersoon
2002-2009  Adviseur en directeur Orbis BV Advies- en Onderzoeksbureau voor sociale partners
1995-2007  Toegevoegd docent Universiteit van Amsterdam/Psychologie
1994-2002   A&O deskundige in de arbodienstverlening

Nevenactiviteiten
2016-heden Commissaris bij Aboma
2013-heden Vrijwilligerswerk
2012-2020   Commissaris bij corporatie WoonopMaat