P.J.L.G. Kerkvliet (Piet)

Korte kennismaking

Wonen is een primaire levensbehoefte van ieder mens. Een goede, veilige en betaalbare woning is van groot belang om stabiel te kunnen functioneren in alle fasen van het leven van elk mens. Woningcorporaties spelen een zeer belangrijke rol om in deze behoefte te voorzien voor mensen die          door hun inkomen of bijzondere omstandigheden minder makkelijk zelfstandig in staat zijn in hun woonbehoeften te voorzien. Omdat een grote groep is aangewezen op sociale huurwoningen zijn woningcorporaties meer dan belangrijk. Zij spelen niet alleen een taak in het primaire woongenot, maar hebben ook zeker een belangrijke rol in het functioneren van mensen in hun leefomgeving. Zij zijn belangrijke bondgenoten om met gemeenten, onderwijs en zorgorganisaties het maatschappelijk welzijn  te bevorderen.

Zoals uit mijn CV blijkt heb ik bij gemeenten, woningcorporaties, het onderwijs en in de jeugdzorg veel ervaring opgedaan in het maatschappelijk middenveld en weet hierdoor hoe belangrijk de rol is van woningcorporaties. Hierbij is het van belang dat maatschappelijke organisaties samenwerken. Dit in overleg met de “mensen waarvoor we het allemaal doen” om te kijken waar hun wensen en behoeften liggen.

Visitaties

Corporaties spelen een belangrijke rol om te zorgen voor voldoende woningen, afgestemd op de groepen die hieraan behoefte hebben. Met gemeenten zorgen voor voldoende aanbod voor sociale en middeldure huurwoningen is voor veel wachtenden op een woning meer dan belangrijk. Zorgen voor goed onderhouden, veilige en energiezuinige woningen en een prettige leefomgeving is geen sinecure. Daarbij is het van groot belang dat de bedrijfsvoering op orde is en de (financiële) toekomst van de corporatie wordt geborgd. Aan de andere kant mag van corporaties worden gevraagd dat zij haar vermogen optimaal inzet om aan alle wensen te kunnen voldoen. Een goede governance structuur, goed ingericht in- en extern toezicht en transparantie zijn belangrijk om deze belangrijke maatschappelijke taak goed te kunnen vervullen. Ik ben voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonstichting Langedijk. Afgelopen jaar hebben wij een visitatie laten uitvoeren door Raeflex. Ik heb de visitatie als zeer inspirerend ervaren.         De spiegel die ons werd voorgehouden en de ervaringen van andere corporaties die door de visitatoren werden gedeeld, hebben ons meer dan geïnspireerd om verdere verbeteringen bij onze corporatie door te voeren. Visitatie heb ik als een meer dan zinvol instrument ervaren en ben gemotiveerd dit instrument bij andere corporaties als visitator uit te voeren. Ik ben van mening dat mijn kennis en ervaring, gekoppeld aan mijn open manier van communiceren zullen bijdrage aan succesvolle visitatie bij uw corporatie.     Vanaf 2018 heb ik me dan ook ingewerkt als visitator van Raeflex om aan de slag te kunnen.

Uitgevoerde visitaties

2023 Brederode Wonen, Bloemendaal
2022 WoonInvest, Voorburg
2021 De Goede Woning, Zoetermeer
2020 WoonGoed 2-Duizend, Reuver
2019 Woningstichting Domus, Roermond; Woningvereniging Nedeweert, Nederweert;                                          Woningstichting St. Joseph,  Stramproy; St. Willibrordus, Wassenaar

Specifieke deskundigheid

  • Bedrijfsvoering (Financiën, ICT en HRM)
  • Vastgoedontwikkeling en beheer
  • Governance bij maatschappelijke organisaties
  • Ruime bestuurlijke en toezichtervaring

Kort CV

Opleiding

  • SPD en accountancy
  • Hoger Financieel Bestuursambtenaar
  • Sturing van beleidsprocessen in grote gemeenten
  • NLP master
  • Masterclass zorgbestuurders Erasmus Universiteit

Carrière 
2016 – heden Pensioen
2008 – 2016   Parlan Jeugd en Opvoedhulp – Lid Raad van Bestuur
2004 – 2008   ROC van Amsterdam – lid Raad van Bestuur
1998 – 2004   Woningcorporatie Ymere Amsterdam – Vice voorzitter Raad van Bestuur
1992 – 1998   Gemeente Haarlemmermeer – Directeur Strategie en Financiën en Directeur Grondbedrijf
1989 – 1992   BMC – Senior consultant publieke sector
1984 – 1989   Gemeente Capelle aan den IJssel – Chef financieel economisch beleid
1979 – 1984   VB Accountants – Controleleider publieke sector
1975 – 1979   Ministerie van Sociale Zaken – Senior controlemedewerker
1975 – 1975   Ministerie van Defensie – Dienstplichtig sergeant
1971 – 1974   Centrale Directie PTT – Administratief medewerker

Nevenfuncties
2018 – heden Visitator Raeflex
2016 – heden Vervoersvereniging Hugohopper – Vice voorzitter Bestuur
2016 – heden Woonstichting Langedijk – Voorzitter Raad van Commissarissen
2009 – 2011   Bijzondere basisschool Het Kleurenorkest Limmen – Voorzitter Bestuur
1994 – 2008   Cultureel Educatief Centrum Amsterdam Zuid-Oost – Bestuurslid
1994 – 2008   Cultureel Educatief Centrum Amsterdam Zuid-Oost – Bestuurslid
1994 – 1998   Gemeente Rijnwoude – lid gemeenteraad D66