P. van Achteren BLL (Peter)

   Korte kennismaking

Sinds 2008 werk ik voor NQA én voor Raeflex, als secretaris voor visitatiecommissies. Voor NQA ben ik tevens actief als accountmanager in de regio Amsterdam en als adviseur betrokken bij diverse advies- en begeleidingsopdrachten. In mijn dagelijkse activiteiten probeer ik voor een goede balans te zorgen tussen opleidingsvisitaties en visitaties van woningcorporaties. Vanaf 2008 ben ik bij ongeveer vijftien visitaties van corporaties actief geweest als secretaris. Deze corporaties varieerden in grootte van minder dan 500 verhuureenheden tot meer dan 20.000 verhuureenheden. De visitatiemethodiek heb ik in de loop van de periode zien veranderen en ik heb zowel met de reguliere methodiek gewerkt als met de methodieken die speciaal ontwikkeld zijn voor de kleinere corporaties. Bij de meeste corporaties waar ik als secretaris heb gewerkt, was het de eerste keer dat zij een visitatie ondergingen. De corporaties hebben zich ook moeten instellen op visitaties. Ik ben daarom erg nieuwsgierig naar de komende cyclus van visitaties. Ik ben blij dat ik in beide sectoren visiteer; de afwisseling is boeiend. Er zijn verschillen en overeenkomsten. Een belangrijk verschil tussen visitaties in het onderwijs en de corporatiesector, is de focus. Visitaties in de corporatiesector hebben een integraal karakter en hebben, naast de aandacht voor de output van de primaire processen, nadrukkelijker aandacht voor de wijze waarop die tot stand komen. Het gaat dus niet alleen om het bouwen van betaalbare woningen, maar bijvoorbeeld ook om de doelmatigheid en het functioneren van het toezicht. Dat integrale karakter vind ik een sterk punt van de visitatiemethodiek bij woningcorporaties.

Visitaties

In mijn rol als secretaris bewaak ik het visitatieproces. Dat geldt voor de contacten met de corporatie, de aanlevering van de documentatie, het plannen van de gesprekken en het aanleveren van het conceptrapport. Daarnaast zorg ik ervoor dat de methodiek goed gevolgd wordt. De corporatie moet zo realistisch mogelijk tot zijn recht komen in de becijfering van de prestaties en ik ondersteun de commissie zoveel mogelijk in de beoordeling daarbij. Visitaties zijn belangrijk als verantwoordingsinstrument en als leerinstrument. Om die verantwoording zo goed mogelijk tot uiting te laten komen, is het belangrijk dat belanghebbenden gebruikmaken van de uitkomsten van de visitatiecommissie, en de corporatie daarop bevragen. Daarnaast geven visitaties aan hoe belangrijk het is om realistisch te zijn in je ambities. Je prestaties moeten daarmee in overeenstemming zijn. In die zin houden visitaties corporaties scherp: zeg wat je doet en doe wat je zegt. Visitaties kunnen zo een bijdrage leveren aan het functioneren van corporaties.

Uitgevoerde visitaties

2018 SSH&, Nijmegen
2017 Woonkwartier, Zevenbergen
2016 Rijnhart Wonen, Leiderdorp; Omnia Wonen, Harderwijk
2015 Woonpunt, Maastricht; Beter Wonen Vechtdal, Hardenberg; Volkshuisvesting Arnhem;                               Van Alckmaer, Alkmaar; Woningbouwvereniging St. Willibrordus, Wassenaar;                                                 de Woningstichting, Wageningen; Woonbedrijf SWS.Hhvl, Eindhoven
2012 Woningstichting Gouderak; Woonbeheer Borne
2011 Volksbelang, Vianen; Rijswijk Wonen, Rijswijk; Eelder Woningbouw, Paterswolde;                                           Woningbeheer Born-Grevenbicht; Woonzorg Nederland, Amstelveen
2010 Beter Wonen, IJsselmuiden; Stichting Mooiland, Wageningen; Heuvelrug Wonen, Doorn
2009 Woonwaard, Alkmaar; Wooncompagnie, Hoorn; Intermaris-Hoeksteen, Hoorn
2008 BetuwsWonen (Preview), Culemborg

Specifieke deskundigheid

  • Uitgebreide kennis van audits
  • SVWN visitatie-experimenten

Kort CV

Opleiding

  • Bestuurs- en Organisatiewetenschappen
  • Bedrijfskunde (verkort)
  • Onderwijskunde en Politicologie
  • Sociaal Juridische Dienstverlening

Carrière

  • 2008-heden Auditor, senior adviseur en accountmanager bij NQA en secretaris van de                                                         visitatiecommissie bij Raeflex
  • 2007-2008 Praktijkcoach bij Hogeschool Utrecht en Docentenauditor ISBW