P. Verzijl MSc (Patrick)

Korte kennismaking

Na afronding van mijn HBO studie ben ik mijn carrière gestart bij Thésor in Zeist als financieel analist. Gedurende deze jaren heb ik daar mijn kennis en ervaring opgedaan op het gebied van financiering en treasury in de corporatiesector. Vanaf 2017 ben ik in dienst getreden bij BDO als adviseur Finance & Control in de publieke sector. Gelijktijdig ben ik begonnen aan een masterstudie in management te Nyenrode, welke ik in 2019 heb afgerond. Binnen BDO houd ik mij met name bezig met internal audit, concern control, begrotingen, jaarrekeningen, derivatenproblematiek en due diligence onderzoeken.

Visitaties

Woningcorporaties zijn de centrale spelers voor het realiseren van prettig en betaalbaar wonen. Ondanks de wettelijke verplichting om eens in de vier jaar een visitatie uit te voeren, is dit tevens het moment om de corporatie te toetsen op haar prestaties. Naast de interne en externe verantwoording middels de visitatie is het een perfect middel om de uitkomsten te gebruiken bij de continue verbetering van de organisatie. Niet alleen de corporatie kan hier van profiteren maar ook haar huurders en overige belanghebbenden. Ik draag dan ook graag bij aan de uitvoering van de visitaties.

Uitgevoerde visitaties

2022 Woonpartners Midden-Holland, Waddinxveen
2019 Standvast Wonen, Nijmegen; Woonstichting Patrimonium, Barendrecht; Wonen Vierlingsbeek

Specifieke deskundigheid

  • Uitgebreide kennis volkshuisvesting
  • Uitgebreide kennis op het gebied van financiering en treasury

Kort CV

Opleiding

  • Master in Management, Nyenrode Business Universiteit
  • HBO Management, Economie en Recht, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Carrière

  • 2017-heden Junior Adviseur bij BDO
  • 2011-2017 Financieel Analist bij Thésor

Nevenfuncties

  • 2015- heden Bestuur Vereniging van Eigenaren