W.J. Meijer Msc (Wouter-Jan)

Korte kennismaking

Het functioneren en presteren van woningcorporaties boeit me. Corporaties spelen namelijk een grote rol om te zorgen dat mensen betaalbaar en fijn wonen. In mijn functie als financieel & strategisch adviseur draag ik hier graag aan bij door mij te richten op organisatie-brede vraagstukken met een financiële component. Onder andere adviseer ik over de volkshuisvestelijke meerwaarde en financiële kansen en risico’s bij fusies van woningcorporaties. Daarnaast breng ik bij positioneringsvraagstukken de externe ontwikkelingen in kaart die betrekking hebben op de corporatie en maak een koppeling met haar volkshuisvestelijke en bedrijfsmatige prestaties. Als interim beleidsadviseur wonen heb ik mij op een ander gebied gefocust; namelijk het in kaart brengen van de woonbehoefte van bijzondere doelgroepen. Mijn focus is dus breder dan de bedrijfsmatige kant en geboeid door de combinatie met het maatschappelijk functioneren van de gehele corporatie. Verder ondersteun ik huurdersorganisaties bij het geven van adviezen en instemming over volkshuisvestelijke onderwerpen in het kader van de participatie. Deze ervaring neem ik graag mee bij het uitvoeren van visitaties.

Visitaties

Als secretaris ben ik recent bij Raeflex gestart en breng ik kennis in op de prestatievelden presteren naar vermogen en de governance van maatschappelijk presteren. Als secretaris lever ik een bijdrage aan de oordeelsvorming van de commissie.

In samenwerking met de projectleider van de corporatie zorg ik voor een efficiënt en plezierig proces. En verder zorg ik als schrijver voor een goed leesbaar visitatierapport.

Uitgevoerde visitaties

2022 De Sleutels, Leiden; Woonconcept, Meppel; Oosterpoort, Groesbeek

Specifieke deskundigheid

  • Vertaling volkshuisvestelijke opgaven naar financiële haalbaarheid
  • Analyseren van processen
  • Interesse in de governance van het maatschappelijk presteren

Kort CV

Opleiding

  • Bachelor Bedrijfseconomie, Universiteit van Tilburg
  • Master Strategic Management, Universiteit van Tilburg

Carrière

2019–heden Adviseur bij Atrivé
2017–2019   Vestigingscoördinator bij Lyceo
2018              Werkgroep docent bij InHolland