drs. G.J. Latijnhouwers (Albert)

Korte kennismaking

In mijn afscheidsboek ter gelegenheid van mijn pensionering bij de gemeente Tilburg in december 2018 heb ik mijn collega’s onder andere opgeroepen om de samenwerking met woningcorporaties te koesteren. “Het zijn de belangrijkste bondgenoten van de gemeente in het beheer en de ontwikkeling van de stad. Verantwoordelijk voor de huisvesting van lagere inkomens en anderen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Ze zijn samen met de gemeente de vastgoedeigenaar van grote delen van de stad. Ze hebben net als de gemeente belang bij een duurzame kwaliteit van de stad.”  Gedurende mijn bijna 40- jarige loopbaan bij de gemeente Tilburg heb ik  het belang en de kracht van het instituut woningcorporatie van nabij mogen meemaken. Ik heb daar diverse functies vervuld. De ruimtelijke ontwikkeling van de stad was daarin de rode draad; in het bijzonder het volkshuisvestingsbeleid en de sociale woningbouw. Vanuit deze functies heb ik een goed inzicht gekregen in het functioneren van woningcorporaties, wat van hen verwacht mag worden, met welke belangen en belanghouders rekening gehouden moet worden. Ik heb prestatieafspraken met ze opgesteld, programmeringsafspraken gemaakt, wijkprojecten gedraaid, kortom alle werkzaamheden van een corporatie meegemaakt. Ook na mijn pensionering blijf ik me inzetten voor de publieke zaak waaronder het visiteren van woningcorporaties vanuit Raeflex. Daar zet ik mijn opgebouwde ervaring op het  terrein van wonen, samen met mijn kennis van ruimtelijke en sociale ontwikkelingen in de samenleving, graag voor in.

Visitaties

Behalve als een integraal verantwoordingsinstrument kan een visitatie ook goed dienst doen als een  instrument voor een 360 graden feedback. Het geeft op een systematische wijze inzicht in de wijze waarop de belangrijkste stakeholders naar het presteren en functioneren van de woningcorporatie kijken. Naast opgedane kennis en ervaring met visitaties van Raeflex heb ik vanuit mijn werkzaamheden bij de gemeente Tilburg al vele malen aan visitaties mogen deelnemen bij de vier Tilburgse corporaties, maar dan wel vanuit het gezichtspunt van de gemeente als stakeholder.

Reeds gevisiteerd

Recent bij Raeflex gestart en een inwerktraject doorlopen.

2019     Woningbouwvereniging Poortugaal

 Specifieke deskundigheid

 Brede kennis en ervaring op het gehele terrein van de volkshuisvesting.

  • Kennis en ervaring met integrale beleidsontwikkeling en –uitvoering vanuit het principe van de Telos-3-hoek “people, profit, planet”: een duurzame ontwikkeling nastreven, waarbij de aspecten natuur (planet), lichamelijk en geestelijk welzijn (people) en een gezonde economische ontwikkeling (profit) zich gelijktijdig en in balans ontwikkelen.
  • Strategisch kunnen denken en handelen en in relevante netwerken kunnen opereren.
  • Langdurige ervaring en inzicht in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke processen.
  • Analytisch vermogen en goed kunnen argumenteren en rapporteren.
  • Ervaring met het besturen van een kleine woningcorporatie.

Kort CV

Opleiding
Radboud Universiteit Nijmegen: Planologie
Bestuursacademie Nederland: Aantekening Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (HBA)

Carrière
1980-2018 Diverse functies gemeente Tilburg:
2012-2018 Strateeg afdeling Ruimte
2004-2011 Programmamanager Wonen Dienst Beleidsontwikkeling
1997-2003 Hoofd gebiedsteam Noord Dienst Wijkzaken: Tilburg Noord, Berkel-Enschot en Udenhout
1988-1996 Hoofd afdeling Volkshuisvesting Dienst Publieke Werken
1985-1988 Beleidsmedewerker/bureauhoofd volkshuisvesting
1980-1985 Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en woningbouw
1979             Planologisch onderzoeker Nederlands Economisch Instituut in Rotterdam
1978-1979 Planologisch onderzoeker Economisch Technologisch Instituut voor Noord Brabant

Nevenactiviteiten
1993-2019 Bestuurslid sociëteit De Rooise Kamer
2004-2016 Bestuurslid voetbalvereniging Rhode
1990-1999 Uitvoerend bestuurslid Woningbouwvereniging Sint Oedenrode
1986-1990 Raadslid gemeenteraad Sint Oedenrode