Raeflex Nieuwsberichten

Vestia Rotterdam

Vestia Rotterdam

De visitatie 2017-2020 van Vestia te Rotterdam is van start gegaan en wordt uitgevoerd door Raeflex.

 publicatie: maart 2021

Woningstichting Leusden

Woningstichting Leusden

Raeflex heeft de opdrachtbevestiging ontvangen voor de visitatie 2017-2020 van Woningtichting Leusden. De visitatiegesprekken starten na de zomervakantie.

 publicatie: februari 2021

Rhiant, Hendrik-Ido-Ambacht

Rhiant, Hendrik-Ido-Ambacht

De visitatie 2017-2020 van Rhiant te Hendrik-Ido-Ambacht is van start gegaan en wordt uitgevoerd door Raeflex.

 publicatie: februari 2021

Woningstichting Den Helder

Woningstichting Den Helder

De visitatie 2017-2020 van Woningstichting Den Helder is van start gegaan en wordt uitgevoerd door Raeflex.

 publicatie: februari 2021

Antares Woonservice, Tegelen

Antares Woonservice, Tegelen

De visitatie 2016-2019 van Antares Woonservice te Tegelen is afgerond en het visitatierapport 2020 is opgeleverd bij de corporatie.

 publicatie: februari 2021

WonenBreburg, Breda

WonenBreburg, Breda

Visitatie 2015-2019 van WonenBreburg te Breda is afgerond. Via de nieuwsbrief van WonenBreburg is het visitatierapport 2020 aangekondigd.

 publicatie: januari 2021

De Goede Woning-Neerijnen, Haaften (nu Woonstichting De Kernen)

De Goede Woning-Neerijnen, Haaften (nu Woonstichting De Kernen)

De visitatie 2015-2019 van De Goede Woning-Neerijnen te Haaften is afgerond en het visitatierapport 2020 is opgeleverd bij de corporatie.

Op 1 januari 2021 is De Goede Woning-Neerijnen gefuseerd met De Kernen en zijn samen verder gegaan als Woonstichting De Kernen

 publicatie: januari 2021

Stichting Wonen Delden, Delden

Stichting Wonen Delden, Delden

Visitatie 2015-2019 van Stichting Wonen Delden te Delden is afgerond. LinkedIn aankondiging van het visitatierapport 2020 door directeur-bestuurder Dave van Zalk.

 publicatie: januari 202

Quawonen, Bergambacht

Quawonen, Bergambacht

De visitatie 2017-2020 van QuaWonen te Bergambacht is van start gegaan en wordt uitgevoerd door Raeflex.

 publicatie: december 2020

Talis, Nijmegen

Talis, Nijmegen

Recent is de experimentvisitatie met Talis afgerond die de grote waarde van samenwerking van professionals voor de leefbaarheid aantoont (Zie persbericht SVWN en LinkedIn Raeflex en zie ook de Infographic van Talis zelf). Bij het doen van experimenten betrekken wij visitatoren die hun sporen hebben verdiend op het gebied van visitaties, volkshuisvesting, netwerken en onderzoek. Talis visitatierapport 2020

 publicatie: december 2020

De Goede Woning Zoetermeer

De Goede Woning Zoetermeer

De visitatie 2017-2020 van De Goede Woning te Zoetermeer is van start gegaan en wordt uitgevoerd door Raeflex.

 publicatie: november 2020

PeelrandWonen, Boekel

PeelrandWonen, Boekel

De visitatie 2015-2019 van PeelrandWonen te Boekel is afgerond en het visitatierapport visitatierapport 2020 is opgeleverd bij de corporatie.

 publicatie: september 2020

Woonstichting Land van Altena, Nieuwendijk

Woonstichting Land van Altena, Nieuwendijk

De visitatie 2015-2019 van Land van Altena te Nieuwendijk is afgerond en het visitatierapport 2020 is opgeleverd bij de corporatie.

 publicatie: juni 2020

Dunavie, Katwijk

Dunavie, Katwijk

De visitatie 2015-2019 van Dunavie te Katwijk is afgerond. Het filmpje van de publicatie van het visitatierapport 2020 van Dunavie is te zien via Youtube

 publicatie: mei 2020

Volkshuisvesting Arnhem, Arnhem

Volkshuisvesting Arnhem, Arnhem

De visitatie 2015-2019 van Volkshuisvesting Arnhem afgerond en het visitatierapport 2020 is opgeleverd bij de corporatie.

 publicatie: mei 2020

Woondiensten Enkhuizen, Enkhuizen (nu Welwonen)

Woondiensten Enkhuizen, Enkhuizen (nu Welwonen)

In de tweede fase van het experiment “De kracht van het lokale netwerk” werkte Raeflex samen met de SSH& en Woondiensten Enkhuizen (nu Welwonen) over hun positionering en toegevoegde waarde in lokale netwerken. Zie ook het persbericht van SVWN over Woondiensten Enkhuizen. De visitatie van Woondiensten Enkhuizen is afgerond en het visitatierapport is opgeleverd bij de corporatie.

 publicatie: februari 2019

woCom, Someren

woCom, Someren

Raeflex neemt graag en actief deel aan visitatie-experimenten. Ze verrijken de opbrengst van visitaties voor corporaties, huurders en andere belanghebbenden en leveren een bijdrage aan ontwikkeling van het visitatiestelsel. In 2018 heeft Raeflex bijvoorbeeld een experiment met corporatie woCom opgezet en uitgevoerd met de naam “Participerend visiteren in het netwerk”. De resultaten zijn te zien via het SVWN persbericht en in het visitatierapport 2018 van woCom.

 publicatie: juni 2018