Visitatiecommissie

  • Visitatoren op senior+ niveau
  • Onafhankelijke commissie van drie personen (soms twee of vier)
  • Raeflex doet voorstel voor de commissie, corporatie heeft inspraak in de samenstelling
  • Vaste voorzitters en vaste secretarissen, alle cv’s zijn openbaar via deze website
  • Secretarissen: kennis van schrijven van openbare visitatierapporten
  • Aansturing en begeleiding van visitatieproces door Raeflex-werkorganisatie
  • Visitatiecommissie werkt volgens vaste richtlijnen (uitwerking van visitatiekader 6.0)