Visitatiecommissie

  • Een onafhankelijke visitatiecommissie variërend van twee tot vier personen per visitatie.
  • Raeflex doet een voorstel voor de commissiesamenstelling. De corporatie heeft inspraak in deze samenstelling.
  • Vaste voorzitters en vaste secretarissen, alle cv’s zijn openbaar via deze website inzichtelijk.
  • Secretarissen: kennis van schrijven van openbare visitatierapporten.
  • Aansturing en begeleiding van het visitatieproces door de werkorganisatie van Raeflex.
  • De visitatiecommissie werkt volgens vaste richtlijnen (visitatiekader SVWN methodiek 6.0).