Visitatie

Met een visitatie legt een woningcorporatie verantwoording af over de prestaties van de afgelopen vier jaar. Ook is het een instrument
voor zelfreflectie. Raeflex heeft sinds 2002 circa 380 visitaties uitgevoerd en krijgt landelijk de hoogste waardering onder corporaties.

Onze werkwijze kenmerkt zich door:

  • Klantgerichte visitaties
  • Afspraak = afspraak
  • Ervaren commissieleden die reflecteren en agenderen
  • Goed leesbare visitatierapporten
  • Wij bieden extra opties voor een visitatie die past bij uw corporatie