Over Raeflex

Marktleider in visitaties voor woningcorporaties

Raeflex is een onafhankelijk visitatiebureau dat exclusief voor woningcorporaties visitaties uitvoert. Tijdens deze visitaties wordt het maatschappelijk presteren van de corporatie op het gebied van wonen beoordeeld. Sinds 2015 zijn woningcorporaties wettelijk verplicht eens in de vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Raeflex draagt sinds de start in 2002 bij aan het stimuleren van de ontwikkeling van de maatschappelijke prestaties.

Bekwame visitatiecommissie

De visitatiecommissie van Raeflex wordt voor iedere afzonderlijke visitatie met zorg samengesteld. We houden rekening met expertises die voor de woningcorporatie van belang zijn, bijvoorbeeld vastgoedontwikkeling, netwerkmanagement, relatiebeheer, financiën of sociaal maatschappelijke kennis. De visitatierapporten die naar aanleiding van de visitatie door de commissie worden opgesteld en openbaar worden gemaakt, zijn gedegen en goed leesbaar.

Betaalbaarheid, beschikbaarheid en woonkwaliteit

Raeflex heeft de meeste ervaring met het visiteren van woningcorporaties. We hebben alle mogelijkheden in huis om de visitatie volledig klantgericht en succesvol uit te voeren. Daarnaast hechten we veel waarde aan projectplanning: afspraak is afspraak. Voor de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van wonen – voor bewoners en woningzoekenden – is het belangrijk dat corporaties optimaal kunnen presteren. Raeflex draagt hieraan bij.

De Kern van Raeflex:

  • Gezaghebbend en professioneel
  • Collegiaal en integer
  • Marktleider met circa 380 afgeronde visitaties
  • Geolied visitatieproces
  • Visitatie op maat
  • Ervaren en onafhankelijke visitatoren

De werkorganisatie van Raeflex bestaat uit:
De heer drs. A.H. Grashof (Alex), directeur
Mevrouw M.M. Mans (Marouschka), officemanager
Mevrouw A. Groenendaal (Andrea), assistent officemanager

Mevrouw C.M.F. Bomhof MOC (Carry), coördinator
Mevrouw drs. E.E.H. van Beusekom (Evelien), kernsecretaris
Mevrouw drs. A. de Klerk (Annet), kernsecretaris