Experimenten

In 2018 is SVWN gestart met het experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’. Hierbij staat het gezamenlijk functioneren en presteren van het lokale woonnetwerk centraal. Raeflex onderzoekt samen met corporaties hoe het functioneren van het lokale netwerk in de visitatie een meer prominente plaats kan krijgen. Maatschappelijke vraagstukken kunnen immers steeds vaker alleen in samenwerking succesvol worden aangepakt.

Raeflex neemt graag en actief deel aan experimenten binnen het visitatiestelsel. In 2018 is Raeflex een experiment gestart bij woCom met de naam “Participerend visiteren in het netwerk”. De resultaten zijn te zien via het persbericht.

In de tweede fase van het experiment “De kracht van het lokale netwerk” werkt Raeflex samen met de SSH& en Woondiensten Enkhuizen. Zie het volgend persbericht van SVWN voor de resultaten van Woondiensten Enkhuizen. Bij het doen van experimenten hebben wij visitatoren betrokken die hun sporen hebben verdiend op het gebied van visitaties, volkshuisvesting, netwerken en onderzoek.

Link naar informatie over het SVWN-experiment ‘De kracht van het lokale netwerk’: https://www.visitaties.nl/experimenten