Experimenten

In 2018 startte SVWN met het experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’. Hierbij stond het gezamenlijk functioneren en presteren van het lokale woonnetwerk centraal. Raeflex onderzocht samen met corporaties hoe het functioneren van het lokale netwerk in de visitatie een meer prominente plaats kan krijgen. Leveren van maatschappelijke prestaties in de volkshuisvesting en daarbuiten vereist immers steeds vaker goede samenwerking tussen organisaties onderling en met en bewoners.

Raeflex neemt graag en actief deel aan visitatie-experimenten. Ze verrijken de opbrengst van visitaties voor corporaties, huurders en andere belanghebbenden en leveren een bijdrage aan ontwikkeling van het visitatiestelsel. In 2018 heeft Raeflex bijvoorbeeld een experiment met corporatie woCom opgezet en uitgevoerd met de naam “Participerend visiteren in het netwerk”. De resultaten zijn te zien via het persbericht op de website van SVWN.

In de tweede fase van het experiment “De kracht van het lokale netwerk” werkte Raeflex samen met de SSH&, Woondiensten Enkhuizen over hun positionering en toegevoegde waarde in lokale netwerken. Zie persbericht van SVWN. Recent is een experimentvisitatie met Talis afgerond die de grote waarde van samenwerking van professionals voor de leefbaarheid aantoont (Zie persbericht SVWN en LinkedIn Raeflex en zie ook de Infographic van Talis zelf). Bij het doen van experimenten betrekken wij visitatoren die hun sporen hebben verdiend op het gebied van visitaties, volkshuisvesting, netwerken en onderzoek.

In 2021 is SVWN een nieuwe experimentenronde gestart met de titel ‘Rijker visiteren, voor meer impact’. In een aantal visitaties neemt Raeflex daar met de betreffende corporatie aan deel. Dat levert verfrissende aanpakken en extra opbrengst voor de corporatie en partners op. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op. Kijk voor meer informatie over het SVWN-experiment ‘Rijker visiteren voor meer impact’ op:  https://www.visitaties.nl/experimenten