Profiel secretaris

Secretarisprofiel

Een secretaris gaat akkoord met opname in de pool voor secretarissen en tekent de ‘Algemene voorwaarden voor commissieleden van een visitatiecommissie van Raeflex‘. De werkorganisatie van Raeflex beoordeelt voortdurend de zittingstermijn van de secretaris met behulp van evaluaties van andere commissieleden en corporaties. Ook kijkt zij of de secretaris voldoende raakvlak met het werkveld behoudt. De secretaris die zich beschikbaar heeft gesteld voor visitatietrajecten voor woningcorporaties voldoet aan de volgende kenmerken:

Ervaring

 • heeft ruime ervaring opgedaan als adviseur bij woningcorporaties of
 • heeft ruime ervaring in het schrijven van beleids- of auditrapporten bij maatschappelijke ondernemingen

Communicatief

 • beheerst de Nederlands taal uitstekend in woord én geschrift
 • heeft ruime kennis van rapportagevormen
 • is sociaal vaardig, weet op diplomatieke wijze een afwijkend standpunt te verwoorden
 • kan actief luisteren en is in staat gedachten goed onder woorden te brengen

Organisatorisch

 • is accuraat, kan goed organiseren
 • kan sturend optreden binnen een visitatiecommissie
 • kan een complex visitatieproces goed overzien

Analytisch

 • is onderzoekend en beschikt over een analytisch denkvermogen
 • kan zich de complexe materie snel eigen maken

Onderhandelingstechniek

 • is bereid om op basis van argumenten tot overeenstemming te komen

Teamgeest

 • is vaardig in het begeleiden van en deelnemen aan groepsprocessen
 • is in staat om met het visitatieteam op basis van argumenten tot overeenstemming te komen

Onafhankelijk

 • is onbevooroordeeld en onafhankelijk ten opzichte van de te visiteren corporatie
 • heeft integriteit hoog in het vaandel staan

Wij verwachten dat onze secretarissen bereid zijn Masterclasses van SVWN te volgen en/of werkcolleges die door Raeflex worden georganiseerd en noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van deze rol.