Visitatierapporten

Op onderstaande logo’s treft u een  link naar de visitatierapporten en referenties van de door Raeflex gevisiteerde corporaties.

 

Na elke visitatie vragen wij de directeur-bestuurders in een evaluatie een oordeel te geven over onze visitaties.
Hieruit blijkt dat de meeste waardering uitgaat naar:

  • samenstelling van de visitatiecommissie;
  • kwaliteit van de visitatiegesprekken, de startbijeenkomst en het eindgesprek;
  • vormgeving van het visitatierapport;
  • ondersteuning vanuit Raeflex; vooral de betrokken en snelle reacties kunnen corporaties waarderen.