Visitatierapporten

Via onderstaande logo’s kunt u via een link de visitatierapporten en referenties van de door Raeflex gevisiteerde corporaties inzien.

Na elke visitatie vragen wij de directeur-bestuurders in een evaluatie een oordeel te geven over onze visitaties.
Hieruit blijkt dat de meeste waardering uitgaat naar:

  • Samenstelling van de visitatiecommissie
  • Kwaliteit van de visitatiegesprekken, de startbijeenkomst en het eindgesprek
  • Vormgeving van het visitatierapport
  • Ondersteuning vanuit Raeflex; vooral de betrokken en snelle reacties kunnen corporaties waarderen