Stichting Wetland Wonen Groep

Wij hebben de visitatie door Raeflex als zeer positief bevonden en kijken hier met genoegen op terug. Wat mij vooral aansprak was de wijze waarop wij onze corporatie naar voren hebben kunnen brengen. Dit gebeurde niet alleen tijdens de kick off, in de position paper, in het visitatiegesprek en tijdens de nabespreking, maar ook tijdens een rondwandeling door Vollenhove zelf. Deze bezichtiging langs ons bezit was een goede aanvulling in de aanpak van Raeflex.Ook intern waren er positieve geluiden van het MT en RvC te horen over de visitatie. Hun mening was dat de commissieleden positief kritisch waren, en vonden niet alleen dat er goed werd doorgevraagd, maar dat er ook aanbevelingen voor verbetering werden gegeven, welke wij van harte hebben aangenomen.De huurdersorganisatie heeft eveneens een positieve terugkoppeling gegeven. Zij hebben aangegeven tevreden te zijn over de voorbereiding en het verloop van de visitatiegesprekken.Het doet ons goed om te lezen dat onze volkshuisvestelijke inspanningen worden gewaardeerd door de visitatiecommissie, maar vooral dat wij er kennis van hebben genomen dat deze worden gewaardeerd door onze belanghouders.
Marcel Timmerman

directeur-bestuurder, november 2016