T. Booi (Tineke)

Kennismaking

Mijn gehele werkcarrière speelt zich af in de sector wonen en woningcorporaties. Als bestuursadviseur houd ik me vooral bezig met visieontwikkeling, beleidsmatige vraagstukken, innovatie uitdagingen en het vormen van samenwerkingsverbanden tussen corporaties en andere partijen. Ook ben ik actief op het gebied van governancevraagstukken en de ontwikkeling van ‘moresprudentie’. Daarnaast heb ik ervaring met diverse toezichthoudende functies bij corporaties, het merendeel op voordracht van huurdersorganisaties. De affiniteit met bewonersbelangen stamt uit het begin van mijn loopbaan. Ik ben na mijn studie begonnen als consulent bij het LOBH, een van de voorlopers van de Woonbond. Vervolgens ben ik overgestapt naar het NCIV (het huidige Aedes). Daarna heb ik gewerkt als directeur bij de stichting Werkgroep ’2Duizend en deze omgevormd tot de B.V. Laagland’Advies. De laatste jaren maak ik deel uit van het adviseursnetwerk ORKA-advies. Door mijn werk heb ik een brede kennis van de volkshuisvesting en het werk van corporaties in verschillende omstandigheden. Mijn huidige functie is zelfstandig adviseur binnen het netwerk ORKA-advies, werkzaam op het gebied van stedelijke ontwikkeling en wonen.

Visitaties

Visiteren is een hele klus, maar wel een hele leuke. Vaak verrassend hoe corporaties hun maatschappelijke taak invullen. Bij visitaties kijk ik met een generalistische blik naar de prestaties van corporaties.  Ik ben nieuwgierig  hoe de maatschappelijke prestaties zich verhouden tot het integrale functioneren en ga op zoek naar het verhaal achter de documentatie en cijfers. Ik vind het belangrijk om door te vragen bij de gesprekspartners om een goed inzicht te krijgen in de gevisiteerde corporatie en de wijze waarop de belanghebbenden de prestaties waarderen. Daar ligt voor mij de basis van de beoordeling en de uiteindelijke rapportage. Een goede visitatie biedt een corporatie kansen, leerpunten en mogelijk ook nieuwe ideeën waarmee zij nóg weer wat stappen kan zetten. Ook hebben belanghebbenden uiteindelijk een rapport in handen, waarmee zij verder in gesprek kunnen gaan met hun corporatie. Zo krijgt verantwoording een dynamisch karakter.

Uitgevoerde visitaties

2024 Dunavie, Katwijk
2023 SSH Student Housing, Utrecht
2021 Woonstichting JOOST, Boxtel; Vestia, Rotterdam
2020 De Woonplaats, Enschede; Dunavie, Katwijk
2019 Woonbedrijf SWS.Hhvl, Eindhoven; SSH, Landelijke studentenhuisvester Utrecht; Ons                                      Huis, Apeldoorn; De Woonmensen, Apeldoorn; De Goede Woning, Apeldoorn; Ons Huis, Enshede
2018 St. Joseph, Boxtel
2017 Oost Flevoland Woondiensten, Dronten; Woonwaard Noord-Kennemerland, Alkmaar
2016 Woonstichting ’thuis, Eindhoven; Wassenaarsche Bouwstichting
2015 Standvast Wonen, Nijmegen; Centrada, Lelystad; Beter Wonen Vechtdal, Hardenberg; Trivire,                   Dordrecht; Woonbedrijf SWS.Hhvl, Eindhoven
2014 De Vooruitgang, Sassenheim; Woonstichting SSW, De Bilt; Pré Wonen, Velserbroek
2013 Bernardus Wonen, Oudenbosch
2011 Zaandamse Volkshuisvesting, Zaandam; Welbions, Hengelo
2010 Woonstichting Vooruitgang, Volendam
2007 Hengelose Bouwstichting Ons Belang (Midterm Review), Hengelo
2005 Tablis Wonen, Sliedrecht; Wooncom, Emmen
2002 Huis & Erf, Schijndel

Specifieke deskundigheid

  • Uitgebreide kennis van de corporatiesector
  • Uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van governance

Kort CV

Opleiding

  • Sociale academie (Arbeidsverhoudingen)

Carrière
2002-heden Visitator bij Raeflex
2001-heden Bestuursadviseur bij ORKA-advies
1989-2001   Coördinator Wonen, na 1991 directeur, bij Werkgroep ’2Duizend (het latere Laagland’Advies,                           nu Atrivé)
1981-1989   Adviseur bij NCIV (huidige Aedes)
1979-1981   Consulent bij LOBH (nu Woonbond)

Nevenfuncties
2015-heden Organisator De Weide Blik, voorzitter De Brede Kijk
2016-2019   (Initiatiefnemer) en bestuurslid lokaal goede doelenfonds
2012-2018   Vicevoorzitter RvC bij WSG te Geertruidenberg (saneringstaak)
2011-heden Voorzitter culturele stichting 100% Heuvelrug
2010-2017    Voorzitter RvC bij Woningstichting Viveste te Houten (reogranisatie en fusie)
2009-2010    Lid RvC bij Poort6 te Gorinchem
2006-heden Bestuurslid stichting Standplaats Driebergen
1999-2007  Voorzitter RvC bij Woningstichting Dudok en Dudok Wonen te Hilversum (reorganisatie en fusie)