Raeflex: Visitaties met Impact!

Raeflex is een onafhankelijk bureau dat zich uitsluitend richt op visitaties bij woningcorporaties. Sinds 2007 is Raeflex marktleider. Corporaties waarderen onze manier van werken. 

Wij voeren visitaties uit met de volgende focus:

  • Klantgerichte visitaties
  • Afspraak = afspraak
  • Ervaren commissieleden die reflecteren en agenderen
  • Goed leesbare visitatierapporten
  • Extra modules passend bij uw corporatie
  • Innoveren en experimenteren binnen het visitatiestelsel
  • Visitatiemethodiek 6.0 

Geïnteresseerd in een kennismaking?

Stuur een e-mail naar secretariaat@raeflex.nl
of bel naar  0318 – 746 600

Adres Raeflex:
Kierkamperweg 17B, Bennekom