Raeflex: Visitaties met Impact!

Raeflex is een onafhankelijk bureau dat zich uitsluitend richt op visitaties bij woningcorporaties. Sinds 2007 is Raeflex marktleider met een aandeel van circa 40%. Corporaties waarderen onze manier van werken. Wij voeren visitaties uit met de volgende focus:

  • Klantgerichte visitaties
  • Afspraak = afspraak
  • Ervaren commissieleden die reflecteren en agenderen
  • Goed leesbare visitatierapporten
  • Extra modules passend bij uw corporatie
  • Innoveren en experimenteren binnen het visitatiestelsel
  • Visitatiemethodiek 6.0 

Geïnteresseerd in een kennismaking?

Stuur een e-mail naar secretariaat@raeflex.nl
of bel naar  0318 – 746 600

Adres Raeflex:
Kierkamperweg 17B, Bennekom