Flexibel in visitatieaanpak

Net als onze klanten in de corporatiesector heeft Raeflex haar werkwijze aangepast aan nieuwe werkelijkheid: zoveel mogelijk werken op afstand vanuit huis en optimaal gebruikmaken van digitaal werken zoals video conferencing via verschillende platforms.                                                      

Dat geldt ook voor onze visitatie-activiteiten. Waar in het begin van de lockdown een aantal corporaties koos voor uitstel, zien we meer corporaties kiezen voor de mogelijkheid om delen van de visitatie of een gehele visitatie online uit te laten voeren. Dat kan! Inmiddels hebben wij goede ervaringen opgebouwd met online visiteren. Daarmee zijn we in staat om visitaties doorgang te laten vinden, nu en straks, mochten onverhoeds de overheidsmaatregelen voor social distancing weer worden aangescherpt.

Als uw corporatie binnenkort gevisiteerd moet worden, spreken wij graag met u een traject op maat af, passend bij uw corporatie en bij de omstandigheden waarin wij werken. Wij bieden u daarbij verschillende mogelijkheden. U kunt kiezen voor een visitatietraject met gesprekken met stakeholders op uw locatie of voor een hybride vorm van visiteren met een aantal gesprekken online. Of u kunt ervoor kiezen om de gehele visitatie online te laten uit voeren. Indien nodig kunnen we tijdens het visitatietraject onze werkwijze aanpassen. 

Raeflex | Visitaties met Impact! 

Raeflex is sinds 2007 een onafhankelijk bureau dat zich uitsluitend richt op visitaties bij woningcorporaties. Corporaties geven aan dat ze onze manier van werken waarderen.

Wij voeren visitaties uit met de volgende focus:

  • Klantgerichte visitaties
  • Ervaren commissieleden die reflecteren en agenderen
  • Goed leesbare visitatierapporten
  • Extra modules passend bij uw corporatie
  • Innoveren en experimenteren binnen het visitatiestelsel
  • Afspraak = afspraak

 Vragen over onze manier van visiteren? Bel T 0318 – 746 600 of  stuur een e-mail naar secretariaat@raeflex.nl dan helpen wij u graag verder. 

Via de Website van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland https://www.visitaties.nl/nieuws/corona kunt u informatie vinden over de laatste stand van zaken over visiteren in coronatijd. Ook over de mogelijkheden van uitstel als u daarvoor kiest.

 

 

 

Geïnteresseerd in een kennismaking?

Stuur een e-mail naar secretariaat@raeflex.nl
of bel naar  0318 – 746 600

Adres Raeflex:
Kierkamperweg 17B, Bennekom