Stichting Woondiensten Enkhuizen (Welwonen)

In 2018 heeft Woondiensten Enkhuizen (WDE) met Raeflex bewust gekozen om deel te nemen aan het experiment ‘de kracht van het lokale woonnetwerk’ van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN). Op participerende wijze onderzocht de visitatiecommissie hoe WDE met lokale partijen in haar netwerk samenwerkt om maatschappelijke opbrengsten te verwezenlijken.

WDE is een bijzondere corporatie door de personele unie met Welzijn Enkhuizen; samen vormen zij Welwonen.

Harry Draaisma, bestuurder van Woondiensten Enkhuizen: “Deze netwerkvisitatie en het bijbehorende visitatierapport doen meer recht aan de bijzondere prestaties van onze corporatie en het netwerk op het gebied van wonen en welzijn. Bovendien krijgen wij als corporatie, maar ook onze netwerkpartners, beter inzicht waar prestaties en onderlinge relaties nog verbeterd kunnen worden. Door de extra bijeenkomst met partijen na afloop van de visitatie zijn onze netwerkpartners daadwerkelijk betrokken bij het resultaat van de visitatie en zijn er al eerste afspraken gemaakt over hoe de netwerkpartijen met de resultaten verder willen gaan.”

Waar was WDE in het bijzonder tevreden over tijdens de visitatie?

Het resultaat: mooie bouwstenen voor de ontwikkeling van zowel Woondiensten Enkhuizen, haar netwerk en voor visitaties.