drs. A.D. Wajer (Anoushka)

Korte kennismaking

Mijn profiel is in een assessment als volgt beschreven: “Resultaat- en doelgericht. Bewust van belangen van diverse betrokken partijen en kan daar op diplomatieke wijze op acteren. Stimuleert onderling respect en collegialiteit en spreekt aan op zaken die haar niet aanstaan. Directe en transparante communicatiestijl. Open geest, durft nog niet betreden wegen te bewandelen. Komt zeer oprecht en authentiek over, open en ontvankelijk.”

Mijn brede achtergrond als stafmanager, bankier, bestuurder, toezichthouder en organisatie-psycholoog maken dat ik complexe bestuurlijke verhoudingen makkelijk doorzie. Daarnaast heb ik diepgaande kennis en ervaring op het gebied van gedrag en veranderprocessen.

Visitaties

Juist voor maatschappelijke organisaties is goed ingericht toezicht van belang. Visitaties spelen hierin een belangrijke rol, omdat hiermee het werk van de corporaties kan worden gelegitimeerd.                 Bestuurders krijgen input waarmee zij de kwaliteit van hun corporatie kunnen verbeteren en er wordt tegelijkertijd transparantie gecreëerd naar alle stakeholders. Mijn invalshoek is met name de governance. Hoe is de besturing ingericht en waar zitten belemmeringen? En dan niet alleen in de structuur maar juist ook in de werking van de governance. In mijn ogen zou dat de opbrengst van een visitatie moeten zijn.

Uitgevoerde visitaties

2021 Woningstichting Den Helder, Den Helder
2020 WonenBreburg, Tilburg
2019 Thús Wonen, Dokkum; Woningstichting SWZ, Zwolle; Thús Wonen, Dokkum
2018 Stichting Woondiensten Enkhuizen (Welwonen), Standvast Wonen, Nijmegen

Kort CV

Opleiding
2018 Deep Democracy level 1 t/m 3
2017 Socratische gespreksvoering
2017 Governance University, gecertificeerd commissaris
2016 Agile
2014 Intervisie-traject, Woman Capital
2010 Onderhandelen, Algemene Werkgeversorganisatie NL
2008 Leergang financieringsontwikkelingen voor directeuren, Rabobank Groep
1998 Human Capital Management: post academisch onderwijs De Baak
1994 Diverse doctoraal-cursussen Bedrijfskunde Rijks Universiteit Groningen (RUG)
1989-1994 Drs. Arbeids- en Organisatiepsychologie en Sociale psychologie (RUG)
1983-1989 Atheneum, CSG Meppel

Carrière
2016-heden Eigenaar Wajer Organisatie-ontwikkeling; board-advisor en interimmanager op het gebied van                       Governance, Gedrag & Cultuur. Zelf-evaluaties.
2014-2017   Expertisecentrum Governance, Gedrag & Cultuur De Nederlandsche Bank
2007-2014   Statutair Directeur Rabobank Flevoland – Particulieren en Private Banking
2005             HR-manager Rabobank Nederland Marktdirectoraten
2002             HR Manager Rabobank Nederland Product Markt Eenheden
1999             HR manager Rabobank Nederland Effectendiensten en hoofd Communicatie
1996             Organisatieadviseur Flynth (accountancy en adviesbureau)
1996-1996   Intercedent Randstad Uitzendbureau
1994-1995   Junior Organisatieadviseur Zorgconsult Noord-Nederland

Nevenfuncties
2019-heden  Commissaris (op voordracht van de huurders) bij de Woningstichting Nijkerk, lid audit-                                       commissie
2012-heden  Voorzitter medezeggenschapsraad Basisschool De Veste te Harderwijk