Kwaliteitsborging

Raeflex voert sinds 2002 visitaties uit voor corporaties. De kwaliteit van de visitatie wordt enerzijds bepaald door de gekozen methodiek. Per juli 2009 is de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (www.visitaties.nl) opgericht om de methodiek en toepassing hiervan te beheren. Anderzijds is van groot belang wie de visitatie uitvoert. Wij werken uitsluitend met professionele visitatoren die volledig onafhankelijk zijn. Raeflex neemt daarom geen visitatoren in dienst.

Iedere visitator die wij inzetten heeft specifieke kennis of ervaring op één of meerdere van de volgende terreinen: financieel, volkshuisvesting/wonen, management of governance. Verder zijn kwaliteiten als het hebben van een helikopterview, analytisch vermogen, een open houding en sociale en communicatieve vaardigheden, elementair. Daarbij zorgen secretarissen voor een goed verloop van het proces en goede rapportages. Raeflex biedt werkcolleges aan visitatoren en monitort voortdurend de klanttevredenheid.

Sterke punten:

  • Raeflex laat continue kwaliteitsverbetering duidelijk zien
  • Hoge klanttevredenheidsscore
  • Eenduidige beoordelingen
  • Beveiligde portal voor uw (vertrouwelijke) documenten
  • Betrokken en ervaren commissieleden