De Raeflex-aanpak

Met een visitatie legt een woningcorporatie verantwoording af over de prestaties van de afgelopen vier jaar. Ook is het een instrument voor zelfreflectie.                  Hoe gaat Raeflex te werk?

  • Doel en meerwaarde formuleren
  • Voorstel voor de visitatiecommissie
  • Voorstel voor de aanpak visitatiemethodiek 7
  • Heldere en inzichtelijke doorlooptijd
  • Inzichtelijk welke tijdsinvestering de visitatie voor de corporatie kost

Na een eerste telefonisch contact:

1. Doen wij u een voorstel voor visitatie.

2. Houden wij rekening met specifieke wensen.
Het kan gaan om:
a. aanvullende onderzoeksvragen;
b. samenstelling van de visitatiecommissie;
c. betrekken van extra belanghebbenden;
d. deelname aan een experiment.

3. Kunnen wij uw corporatie ontzorgen tijdens de visitatie.

4. Zorgen we voor een goede verankering van de visitatie resultaten in uw organisatie.