P. van Achteren BLL (Peter)

P. van Achteren BLL (Peter)

Secretaris

Sinds 2008 werk ik voor NQA én voor Raeflex, als secretaris voor visitatiecommissies. Voor NQA ben ik tevens actief als accountmanager in de regio Amsterdam en als adviseur betrokken bij diverse advies- en begeleidingsopdrachten. In mijn dagelijkse activiteiten probeer ik voor een goede balans te zorgen tussen opleidingsvisitaties en visitaties van woningcorporaties. Vanaf 2008 ben ik bij ongeveer vijftien visitaties van corporaties actief geweest als secretaris. Deze corporaties varieerden in grootte van minder dan 500 verhuureenheden tot meer dan 20.000 verhuureenheden. De visitatiemethodiek heb ik in de loop van de periode zien veranderen en ik heb zowel met de reguliere methodiek gewerkt als met de methodieken die speciaal ontwikkeld zijn voor de kleinere corporaties. Bij de meeste corporaties waar ik als secretaris heb gewerkt, was het de eerste keer dat zij een visitatie ondergingen. De corporaties hebben zich ook moeten instellen op visitaties. Ik ben daarom erg nieuwsgierig naar de komende cyclus van visitaties. Ik ben blij dat ik in beide sectoren visiteer; de afwisseling is boeiend. Er zijn verschillen en overeenkomsten. Een belangrijk verschil tussen visitaties in het onderwijs en de corporatiesector, is de focus. Visitaties in de corporatiesector hebben een integraal karakter en hebben, naast de aandacht voor de output van de primaire processen, nadrukkelijker aandacht voor de wijze waarop die tot stand komen. Het gaat dus niet alleen om het bouwen van betaalbare woningen, maar bijvoorbeeld ook om de doelmatigheid en het functioneren van het toezicht. Dat integrale karakter vind ik een sterk punt van de visitatiemethodiek bij woningcorporaties.

Lees meer
drs. E.E.H. van Beusekom (Eveline)

drs. E.E.H. van Beusekom (Eveline)

Secretaris

Een groot deel van mijn loopbaan heeft zich afgespeeld bij corporaties. Door mijn achtergrond als sociaal psycholoog, houd ik me graag bezig met groepsprocessen in organisaties. Ik ben vooral nieuwsgierig naar de relatie tussen opgaven van de organisatie, organisatiedoelstellingen en doelstellingen van medewerkers. Ik werk als zelfstandig adviseur.

Lees meer
J. Blijham MSc (Jelle)

J. Blijham MSc (Jelle)

Secretaris

Vanaf 2016 ben ik beleidsmedewerker bij de gemeente Berg en Dal. Hier hou ik mij o.a. bezig met leefbaarheid. Als het gaat om leefbaarheidsinitiatieven ligt de bal steeds meer bij de burger. In mijn functie kijk ik bij welke initiatieven de gemeente kan ondersteunen en dan vooral op welke manier. Daarbij gaan we altijd opzoek naar samenwerking, ook met de corporatie.        Voor alle maatschappelijke instellingen is het in de nieuwe realiteit nog zoeken naar de juiste inzet. Een interessante zoektocht. Ook heb ik ruimschoots ervaring met het schrijven van beleidstukken. Dit doe ik graag met de verschillende stakeholders die het betreft. Het is altijd weer een mooi succes om een gezamenlijk gedragen stuk op te leveren wat vervolgens ook zo concreet is dat je ermee aan de slag kunt. Voor 2016 was ik adviseur bij Woonlab, waar ik mij richtte op gebieds- en woningmarktontwikkeling en strategische vraagstukken bij gemeenten en corporaties. Tijdens mijn opdrachten merkte ik hoe belangrijk het is dat een corporatie goed functioneert en werkt voor haar bewoners. Een goed werkende corporatie kan het verschil maken! Het belang van visitaties is hiermee meteen in beeld.

 

Lees meer
C.M.F. Bomhof MOC (Carry)

C.M.F. Bomhof MOC (Carry)

Visitator, secretaris

Mijn werkzame leven heeft zich sinds mijn studententijd voor een belangrijk deel afgespeeld in de corporatiesector. Ik ben op verschillende manieren betrokken (geweest) in de volkshuisvestingssector: als bewonersvertegenwoordiger, als student-bestuurder, als woonconsulent en stafmedewerker en  als zelfstandig adviseur bij diverse woningcorporaties. Als zelfstandig adviseur heb ik me beziggehouden met strategieontwikkeling, coaching, communicatie en auditing. Sinds 2013 ben ik betrokken bij de visitaties van hoger beroepsinstellingen bij NQA, de organisatie waarmee Raeflex nauw samenwerkt. In 2016 ben ik in dienst gekomen bij NQA als auditor.

Lees meer
W.A.M. Hendriks (Wynand)

W.A.M. Hendriks (Wynand)

Secretaris

Dit jaar ben ik bij Raeflex gestart als secretaris voor visitatiecommissies.
Sinds 2005 ben ik mede-eigenaar en financieel directeur van Companen Advies BV, dat zich beweegt op het vlak van woningmarkt en leefomgeving. Mijn rol vraagt dat ik goed zicht heb op de markt voor Woonbeleid en onze onderzoekers en adviseurs kan begeleiden en coachen. Uiteraard kan dat alleen door permanent op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen en veel inhoudelijk te sparren. Hierdoor heb ik de afgelopen jaren een flinke dosis volkshuisvesting tot me genomen. kijkend naar de maatschappelijke rol van woningcorporaties en de keuzes waarvoor zij staan, heb ik een grote interesse naar hoe corporaties daar handen en voeten aan geven. Waar ga je voor? Hoe verhoudt zich dat tot wat stakeholders willen? Welk beleid hoort daarbij en krijgt dat ook daadwerkelijk zijn beslag in de uitvoering? En bereik je daarmee wat je wilde. De rol van secretaris voor visitatiecommissies is een uitstekende positie om mijn kennis en vaardigheden ten dienste te stellen aan het recht op goed en betaalbaar wonen en tegelijkertijd vanuit de binnenkant van het bestel waardevolle analyses te maken.

Lees meer
J.K. Hezemans MSc (Joeri)

J.K. Hezemans MSc (Joeri)

Secretaris

Na mijn HBO opleiding Accountancy ben ik bij BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. als assistent accountant begonnen. Vanaf mijn eerste jaar bij BDO ben ik actief in de corporatiesector. De eerste jaren ben ik met name vanuit een controlerende functie betrokken geweest bij woningcorporaties. De laatste jaren adviseer ik woningcorporaties ook op het gebied van risicomanagement en interne controle vraagstukken. Daarnaast ondersteun ik enkele woningcorporaties bij het opstellen van verantwoordingsinformatie (jaarrekening, dPi en dVi). Vanaf 2016 maak ik ook deel uit van de branchegroep woningcorporaties binnen BDO. Binnen de branchegroep vertegenwoordig ik samen met twee andere collega’s regio Zuid.

Lees meer
I. Huisman (Ismay)

I. Huisman (Ismay)

Secretaris

Mens en organisatie met elkaar verbinden, daar krijg ik energie van! Hierbij vind ik het belangrijk dat naast de ‘harde kant’ van HR (zoals beloningssystemen en processen) ook de ‘zachte kant’ (bijvoorbeeld training, vaardigheden en mentaliteit) wordt belicht. Mijn doel is om de organisatie te ondersteunen met de continue ontwikkelingen die vereist zijn; de randvoorwaarden voor toekomstig succes! De Master Sociale- en Organisatiepsychologie heb ik behaald aan de Universiteit Utrecht. Mijn interesse in HRM en organisatieontwikkeling kwam goed van pas in mijn afstudeeronderzoek naar duurzame inzetbaarheid. In een tijd waarin men steeds langer moet doorwerken, is het belangrijk om dit zo succesvol mogelijk te doen tot en met de dag van pensionering. Dat is goed voor zowel de organisaties als de werknemers. Graag wil ik organisaties èn individuele werknemers hierin duurzaam adviseren begeleiden en ondersteunen.

Lees meer
Drs. A. de Klerk (Annet)

Drs. A. de Klerk (Annet)

Secretaris

Als adviseur richt ik mij op strategische vraagstukken bij gemeenten en corporaties, en op samenwerkingsverbanden op het gebied van mensen, wonen en wijken. Na mijn studie Planologie heb ik onder meer gewerkt bij adviesbureaus op het terrein van wonen en wijkontwikkeling; sinds 2010 werk ik als zelfstandig adviseur. In mijn werk ga ik op zoek naar de verhalen van organisaties en de kracht van mensen. Wat ik hoor, vertaal ik in een focus die richting geeft en aanzet tot betere prestaties. Sinds 2002 ben ik regelmatig ingeschakeld als secretaris/visitator bij Raeflex. Daarnaast heb ik samen met Raeflex een publicatie uitgebracht onder de titel ‘Het Geheim van de Goede Corporatie’. Daarin ben ik op zoek gegaan naar de succesfactoren die leiden tot goede prestaties van corporaties. Sinds 2018 ben ik –als auditor- ook betrokken bij visitaties in het hoger onderwijs.

Lees meer
drs. J.M. van de Kreeke (Janneke)

drs. J.M. van de Kreeke (Janneke)

Secretaris

Met een achtergrond als cultureel antropoloog houd ik me graag bezig met het alledaagse binnen organisaties. In de afstemming tussen strategie, uitvoering en middelen, vinden op de werkvloer de processen plaats waar de strategie wordt gerealiseerd. Denken en doen komt hier samen. En het is deze alledaagse praktijk waar klantwaarde besloten ligt en ik mijn focus als organisatieadviseur gevonden heb.Van nature ben ik nieuwsgierig naar anderen en de verschillende manieren waarop mensen hun leven vormgeven. Helemaal als daar allerlei sociale vraagstukken bij komen kijken. Na banen in onderzoeks- en beleidsadvies lag de keuze om als zelfstandige voor meerdere opdrachtgevers te gaan werken, voor de hand. Ik kijk, en werk graag mee in verschillende keukens. In mijn werk heb ik oog voor wat zich werkelijk afspeelt in de dynamiek van organisaties en help binnen veranderprocessen en de vaak complexe buitenwereld terug te keren naar de bedoeling van de organisatie. Ruimte om stil te staan bij kwaliteit van organiseren vind ik daarbij belangrijk. Omdat deze ruimte er niet altijd is, vormen visitaties een mooi instrument. De verbeterpunten uit een visitatierapport kunnen helpen om weer scherp te hebben waar je als organisatie voor staat en gaat. De kunst zit ‘m er daarna in een doorvertaling te vinden naar het optimaliseren van de alledaagse praktijk en de klantwaarde die je te bieden hebt. 

Lees meer
drs G.J. Latijnhouwers (Albert)

drs G.J. Latijnhouwers (Albert)

Commissielid, secretaris

In mijn afscheidsboek ter gelegenheid van mijn pensionering bij de gemeente Tilburg in december 2018 heb ik mijn collega’s onder andere opgeroepen om de samenwerking met woningcorporaties te koesteren. “Het zijn de belangrijkste bondgenoten van de gemeente in het beheer en de ontwikkeling van de stad. Verantwoordelijk voor de huisvesting van lagere inkomens en anderen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Ze zijn samen met de gemeente de vastgoedeigenaar van grote delen van de stad. Ze hebben net als de gemeente belang bij een duurzame kwaliteit van de stad.”  Gedurende mijn bijna 40- jarige loopbaan bij de gemeente Tilburg heb ik  het belang en de kracht van het instituut woningcorporatie van nabij mogen meemaken. Ik heb daar diverse functies vervuld. De ruimtelijke ontwikkeling van de stad was daarin de rode draad; in het bijzonder het volkshuisvestingsbeleid en de sociale woningbouw. Vanuit deze functies heb ik een goed inzicht gekregen in het functioneren van woningcorporaties, wat van hen verwacht mag worden, met welke belangen en belanghouders rekening gehouden moet worden. Ik heb prestatieafspraken met ze opgesteld, programmeringsafspraken gemaakt, wijkprojecten gedraaid, kortom alle werkzaamheden van een corporatie meegemaakt. Ook na mijn pensionering blijf ik me inzetten voor de publieke zaak waaronder het visiteren van woningcorporaties vanuit Raeflex. Daar zet ik mijn opgebouwde ervaring op het  terrein van wonen, samen met mijn kennis van ruimtelijke en sociale ontwikkelingen in de samenleving, graag voor in.

Lees meer
R.P.W. van Loon MSc (Roderik)

R.P.W. van Loon MSc (Roderik)

Secretaris

Kort na het afronden van mijn masteropleiding Planologie ben ik als adviseur aan de slag gegaan bij Atrivé, een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken op het domein wonen. Ik houd me bezig met opdrachten op het terrein van strategie en governance. Opdrachten waaraan ik werk zijn onder andere: het begeleiden en opstellen van ondernemingsplannen, fusiebegeleiding, het tijdelijk invullen van de functie als bestuurssecretaris en diverse governance vraagstukken. Ik kom bij corporaties variërend van groot tot klein in verschillende woningmarktgebieden.

Lees meer
dr. ir. A. van Overmeeren (Arne)

dr. ir. A. van Overmeeren (Arne)

Secretaris

Tijdens mijn opleiding Bouwkunde (afstudeerrichting Volkshuisvesting) raakte ik gefascineerd door het werk van woningcorporaties. Ik trad toe tot het bestuur van de ABo, de bewonersvereniging die de belangen van student-huurders in Delft behartigde. Mijn afstudeeronderzoek had als onderwerp ‘Nevenactiviteiten van woningcorporaties’. Na mijn afstuderen werkte ik voor woningcorporaties, als onderzoeker en als docent. Ik deed onder andere onderzoek naar visitatie van woningcorporaties, waarbij ik een aantal visitaties heb geëvalueerd. In 2014 ben ik gepromoveerd op een proefschrift over ‘Gebiedsgericht voorraadbeleid van woningcorporaties’. Sinds 2014 werk ik als beleidsadviseur bij Woningstichting Leusden.

Lees meer
drs. M.G. Paré MRE (Thijs)

drs. M.G. Paré MRE (Thijs)

Secretaris

Wonen is een primaire levensbehoefte, de overheid heeft daar om die reden ook een grondwettelijk vastgelegde taak in. De overheid bouwt echter zelf geen woningen, dus de uitvoering van die taak is buiten de deur belegd. Dat maakt woningcorporaties geweldig interessante organisaties. Ze zijn geen markt, maar opereren wel op een markt. Ze zijn ook geen overheid, maar wel sterk gereguleerd. En ze zijn geen samenleving, maar hebben wel een grote impact op de primaire levensbehoefte van die samenleving. De opgave binnen dat krachtenveld houdt mij al jaren geboeid aan deze sector. En ik lever daar vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage aan.
Veelal is dat vanuit procesbegeleiding op vastgoedsturing. Hoe zorgen we dat de producten en diensten van de corporatie zo goed mogelijk aan blijven sluiten op de wensen van huidige en toekomstige klanten. En dat binnen de kaders van wetgeving en financiële mogelijkheden. Maar het kan ook vanuit het operationaliseren van de doelstellingen zijn. Hoe verankeren we ambities in beleid en maken we de vertaling naar kennis en capaciteiten van medewerkers.
De laatste jaren vervul ik deze rol vanuit eigen ondernemerschap ook steeds vaker buiten de sector. Bijvoorbeeld vanuit de opgave om materialen zoveel mogelijk te hergebruiken, waarbij ik de link vorm tussen een bedrijf dat bouw- en sloopafval verwerkt en woningcorporaties. Dit brede palet aan invalshoeken maakt dat ik me snel een beeld kan vormen van waar een corporatie staat en hoe deze is voorbereid op de uitdagingen van nu en morgen.

Lees meer
E. Simon MSc (Eveline)

E. Simon MSc (Eveline)

Secretaris

Na afronding van het tweejarig traineeprogramma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ben ik gaan werken voor een adviesbureau dat zich richt op samenwerkingen tussen corporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties. In dat jaar heb ik de corporatiesector en de uitdagingen waar zij voor staan leren kennen. Mijn passie ligt toch bij het werken vanuit een lokale overheid dus ben ik medio 2018 aan de slag gegaan als beleidsmedewerker wonen bij de werkorganisatie HLTsamen: een ambtelijke samenwerking van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Als beleidsmedewerker wonen ben ik het eerste aanspreekpunt voor wonen in de gemeente Lisse. Daarnaast ben ik bezig om flexibele huisvesting te realiseren en ben ik trekker van de dossiers duurzaamheid en huisvesting arbeidsmigranten.
Door mijn bestuurskundige en sociologische achtergrond kijk ik met een kritische en frisse blik naar samenwerkingen tussen organisaties en hun maatschappelijke meerwaarde. Het schakelen tussen verschillende niveaus, de buitenwereld naar binnen halen en daarbij organisatiedoelen niet uit het oog verliezen zijn actuele vraagstukken voor veel organisaties. Dit geldt zowel voor gemeenten als voor corporaties, zorginstellingen en het maatschappelijk middenveld.

Lees meer
Drs. G.T.J. Terlingen (Guus)

Drs. G.T.J. Terlingen (Guus)

Secretaris

Ervaren organisatieadviseur en specialist in samenwerking en strategie. Ik begeleid organisaties, maatschappelijke ketenpartners en teams bij het bouwen aan publieke waarde. Daarbij heb ik aandacht voor waardegedreven presteren, realiseren van een duurzame verbinding met de omgeving en mobiliseren van organisatiekracht van onderop. Ik breng energie in processen en heb bijzondere aandacht voor samenspel en de onderstroom. Mijn stijl is analytisch, resultaatgericht, nuchter en praktisch.           Proces en inhoud gaan hand in hand. Ik heb brede ervaring in het publieke domein en de wereld van het wonen en de zorg.       Ik visiteer omdat ik het leuk, waardevol en leerzaam vind. Je leert in korte tijd een corporatie en een werkgebied goed kennen. Het is boeiend om dat in een multidisciplinair team van andere visitatoren te doen; ieder kijkt vanuit zijn eigen expertise en invalshoek. Samen met de commissie en de corporatie reconstrueer je het volkshuisvestelijk presteren, de context waarbinnen dit plaatsvond en geef je daar betekenis aan. Uitdaging is om een visitatie te doen die een corporatie verder helpt. Dat geldt voor het uiteindelijke rapport, maar evenzeer voor het proces van de visitatie zelf.

Lees meer
P. Verzijl MSc (Patrick)

P. Verzijl MSc (Patrick)

Secretaris

Na afronding van mijn HBO studie ben ik mijn carrière gestart bij Thésor in Zeist als financieel analist. Gedurende deze jaren heb ik daar mijn kennis en ervaring opgedaan op het gebied van financiering en treasury in de corporatiesector. Vanaf 2017 ben ik in dienst getreden bij BDO als adviseur Finance & Control in de publieke sector. Gelijktijdig ben ik begonnen aan een masterstudie in management te Nyenrode, welke ik in 2019 heb afgerond. Binnen BDO houd ik mij met name bezig met internal audit, concern control, begrotingen, jaarrekeningen, derivatenproblematiek en due diligence onderzoeken.

Lees meer
drs. ing. T.W. Wagteveld MSRE

drs. ing. T.W. Wagteveld MSRE

Secretaris

Graag ben ik maatschappelijk relevant bezig, het liefst op het snijvlak van meerdere disciplines. Volkshuisvesting (tegenwoordig Wonen) is daarbij voor mij al ruim 20 jaar de rode draad. Binnen de Nederlandse volkshuisvesting zijn woningcorporaties ontzettend belangrijk. Zij vormen voor miljoenen mensen een belangrijk arrangement voor betaalbaar woon en leefgenot. Aan het goed maatschappelijk presteren van woningcorporaties draag ik graag bij. Visitatie is een instrument om dat te onderzoeken en stimuleren. In mijn dagelijks werk maak ik namens de gemeente met woningcorporaties en huurdersverenigingen prestatieafspraken of ontwikkel ik woningbouwprojecten waarin vaak een sociale component zit. Of werk ik op regionaal niveau met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen samen aan woningbouwafspraken, de huisvesting van statushouders, woonruimteverdeling en duurzaamheid. Mijn expertise in projectmanagement, vastgoedkunde en beleidsontwikkeling kan ik daarin kwijt. Het meeste plezier beleef ik aan samenwerking met mensen, het samenbrengen van verschillende belangen en het goed organiseren van processen. Gedreven vanuit de inhoud. Om zo groei en verbetering te bereiken.
Visitatie is wat mij betreft een instrument om elkaar scherp te houden en inzichtelijk te krijgen welke verbeterkansen een woningcorporatie in de praktijk kan benutten.

Lees meer

 

J. Zandvliet MSc (Joeri)

J. Zandvliet MSc (Joeri)

Secretaris

Na mijn studie Sociale Geografie ben ik als adviseur aan de slag gegaan bij Atrivé, een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken op het domein wonen. In die functie kom ik bij corporaties variërend van kleine tot groot in diverse woningmarktgebieden.Ik geniet ervan breed actief te zijn en inhoud en proces te vervlechten, met als belangrijkste gemeenschappelijke delers strategie en governance. Opdrachten waaraan ik werk zijn onder andere: het begeleiden en opstellen van prestatieafspraken, zelfevaluaties van raden van toezicht, het begeleiden en opstellen van ondernemingsplannen en inhoudelijk/procesmatig begeleiden van huurdersorganisaties.

Lees meer