Annet de Klerk

Annet de Klerk

Secretaris

Als adviseur richt ik mij op strategische vraagstukken bij gemeenten en corporaties, en op samenwerkingsverbanden op het gebied van mensen, wonen en wijken. Na mijn studie Planologie heb ik onder meer gewerkt bij adviesbureaus op het terrein van wonen en wijkontwikkeling; sinds 2010 werk ik als zelfstandig adviseur. In mijn werk ga ik op zoek naar de verhalen van organisaties en de kracht van mensen. Wat ik hoor, vertaal ik in een focus die richting geeft en aanzet tot betere prestaties. Sinds 2002 ben ik regelmatig ingeschakeld als secretaris/visitator bij Raeflex. Daarnaast heb ik samen met Raeflex een publicatie uitgebracht onder de titel ‘Het Geheim van de Goede Corporatie’. Daarin ben ik op zoek gegaan naar de succesfactoren die leiden tot goede prestaties van corporaties. Sinds 2018 ben ik –als auditor- ook betrokken bij visitaties in het hoger onderwijs.

Lees meer
Barbara ten Klooster-Steenhuis

Barbara ten Klooster-Steenhuis

Secretaris

Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam in de volkshuisvesting, tot november 2021 als beleidsadviseur bij een woningcorporatie in Haarlem. Vanaf 2019 ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur voor woningcorporaties op het gebied van leefbaarheid, klantprocessen, participatie, klanttevredenheid, verhuur en bijzondere koopvormen.

Ik heb veel ervaring met het ontwikkelen van beleid op het gebied van leefbaarheid, verhuur, verkoop, klanttevredenheid en huurdersparticipatie. Het liefst samen met bewoners. Ik geloof sterk in de maatschappelijke rol van de sector en met meer dan 25 jaar werkervaring zet ik me nog steeds even gedreven in voor het vinden van huisvestingsoplossingen voor doelgroepen die dit het hardst nodig hebben.

Lees meer
Carin Bruil

Carin Bruil

Secretaris

Bestaanszekerheid, zoals een goede en fijne plek om te wonen, is een belangrijke basisbehoefte in de piramide van Maslow. Helaas is een eigen (koop of huur) woning niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid, ook in Nederland niet. Ik help graag mee om zoveel mogelijk mensen een fijne woning en woonomgeving te bieden en daarom werk ik al ruim 30 jaar in verschillende functies bij uiteenlopende woningcorporaties.

In de loop van de jaren heb ik me ontwikkeld tot een ervaren bestuurssecretaris, beleids- en bestuursadviseur. In deze functies adviseer en regisseer ik o.a. bestuurlijke vraagstukken en besluitvormingsprocessen, ben ik betrokken bij organisatieontwikkeling, overleg en afspraken met belanghebbenden, ontzorg ik mijn opdrachtgevers en vertaal ik de strategische visie en beleid en ideeën naar jaarplannen, prestatieafspraken en concrete klantgerichte diensten en producten. Mijn praktijkervaring op de afdelingen verhuur en wonen komt daarbij goed van pas. Ik schrijf makkelijk en ben gewend om stukken, zowel voor bewoners als toezichthouders op een toegankelijke manier te schrijven.

Lees meer
Carry Bomhof

Carry Bomhof

Visitator, secretaris

Mijn werkzame leven heeft zich sinds mijn studententijd afgespeeld in de corporatiesector. Ik ben op verschillende manieren betrokken (geweest) in de volkshuisvestingssector: als bewonersvertegenwoordiger, als student-bestuurder, als woonconsulent en stafmedewerker en sinds 1995 als zelfstandig adviseur bij diverse woningcorporaties.

Als zelfstandig adviseur houd ik me bezig met strategieontwikkeling, coaching en communicatie. Mijn van oorsprong inhoudelijk gerichte activiteiten hebben zich in de loop der jaren verbreed naar procesbegeleiding en coaching, ook in andere maatschappelijke sectoren, zoals de zorg en kinderopvang. Sinds 2013 werk ik als auditor bij visitaties in het hoger beroepsonderwijs. Verder ben ik een geregistreerd mediator.

Lees meer
Daan van Schijndel

Daan van Schijndel

Secretaris

Met een broertje die niet zelfstandig kan voorzien in zijn eigen woonbehoefte, maak ik het belang van een passende woning van dichtbij mee. Ieder mens verdient het om een woning te hebben die voelt als een thuis, maar door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is dit steeds minder vanzelfsprekend. De impact daarvan is groot. Met mijn brede achtergrond in de gedragswetenschappen, strategische bedrijfskunde en de sociale woningbouwsector draag ik graag bij aan een betere volkshuisvesting in Nederland.

Bij de woningcorporatie waar ik mijn carrière ben gestart, kwam ik voor het eerst in aanraking met de sociale woningbouwsector. Hierdoor ben ik mij bewust van de opgaven en bijbehorende dilemma’s waar corporaties dagelijks mee van doen hebben. Bij Atrivé krijg ik de ruimte om deze opgedane kennis en ervaring in te zetten voor meerdere organisaties. Vanuit mijn rol als adviseur ondersteun ik verschillende organisaties om op basis van grondige analyses de juiste keuzes te maken in beleids- en organisatievraagstukken. Voor- en nadelen van de verschillende strategieën en handelswijzen scherp in beeld brengen is mijns inziens bijzonder leerzaam voor de organisaties zelf, maar ook voor mij als persoon.

Lees meer
Esther Mulder

Esther Mulder

Secretaris

Het toegang hebben tot een eigen huur- of koopwoning is helaas geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet in de huidige markt waar de vraag groter is dan het aanbod met de nodige invloed op de prijs hiervan. De opgave van woningcorporaties is voor haar doelgroep van wezenlijk belang. Het functioneren en presteren van een woningcorporatie is van maatschappelijk belang.

Bij mijn vorige werkgevers was ik voornamelijk betrokken bij de operationele kant van woningcorporaties. Bij mijn huidige werkgever Atrivé is dit bij en voor woningcorporaties, huurdersorganisaties en/of gemeenten zowel strategisch en operationeel van aard. Van het begeleiden van prestatieafspraken, het ondersteunen van een huurdersorganisatie in oprichting naar het uitvoeren van betaalbaarheidsonderzoek.

Lees meer
Evelien van Beusekom

Evelien van Beusekom

Secretaris

Een groot deel van mijn loopbaan heeft zich afgespeeld bij corporaties. Door mijn achtergrond als sociaal psycholoog, houd ik me graag bezig met groepsprocessen in organisaties. Ik ben vooral nieuwsgierig naar de relatie tussen opgaven van de organisatie, organisatiedoelstellingen en doelstellingen van medewerkers.

Naast mijn werkzaamheden als secretaris van de visitatiecommissie voor Raeflex werk ik ook als zelfstandig adviseur.

Lees meer

 

Ivette van Vugt

Ivette van Vugt

Secretaris

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de commerciële sector heb ik in 2005 de overstap gemaakt naar de corporatiesector. In eerste instantie op interim basis met de voeten in de klei van het participatie werk om vervolgens via vastgoedontwikkeling in het beleidskader te belanden.

Als adviseur Vastgoedsturing ben ik onder andere belast met het portefeuille- en assetmanagement binnen de corporatie, het beheren van beide dossiers en het borgen van een integrale aanpak en visie vanuit de dynamische driehoek mensen, stenen en geld. Het zoeken naar een balans in deze driehoek is de uitdaging van deze tijd. Ik ben analytisch en pragmatisch ingesteld en kan goed schakelen tussen inhoud en een groter abstractieniveau. Daarbij vind ik het snijvlak van politiek en maatschappelijk erg intrigerend. Vanuit mijn eigen adviesbureau werk ik aan korte specifieke opdrachten binnen de sector.

Lees meer
Jelle Blijham

Jelle Blijham

Secretaris

Vanaf 2016 ben ik beleidsmedewerker bij de gemeente Berg en Dal. Hier hou ik mij o.a. bezig met leefbaarheid. Als het gaat om leefbaarheidsinitiatieven ligt de bal steeds meer bij de burger. In mijn functie kijk ik bij welke initiatieven de gemeente kan ondersteunen en dan vooral op welke manier. Daarbij gaan we altijd opzoek naar samenwerking, ook met de corporatie.           Voor alle maatschappelijke instellingen is het in de nieuwe realiteit nog zoeken naar de juiste inzet. Een interessante zoektocht. Ook heb ik ruimschoots ervaring met het schrijven van beleidstukken. Dit doe ik graag met de verschillende stakeholders die het betreft. Het is altijd weer een mooi succes om een gezamenlijk gedragen stuk op te leveren wat vervolgens ook zo concreet is dat je ermee aan de slag kunt.

Voor 2016 was ik adviseur bij Woonlab, waar ik mij richtte op gebieds- en woningmarktontwikkeling en strategische vraagstukken bij gemeenten en corporaties. Tijdens mijn opdrachten merkte ik hoe belangrijk het is dat een corporatie goed functioneert en werkt voor haar bewoners. Een goed werkende corporatie kan het verschil maken! Het belang van visitaties is hiermee meteen in beeld.

 

Lees meer
Marlinde van den Brok

Marlinde van den Brok

Secretaris

De corporatiesector spreekt me enorm aan omdat ik hier mijn maatschappelijke betrokkenheid en nieuwsgierigheid kwijt kan. Ik vind het heel fijn om vanuit de leefwereld te handelen en dat typeert ook mijn werkwijze. Het verschil willen en kunnen maken zit in mijn DNA. Mijn maatschappelijke betrokkenheid uit zich ook door mijn rol als verhuurderslid voor de huurcommissie. Ook op deze manier haal ik mede de leefwereld van buiten naar binnen. 

Met ruime ervaring in de corporatiesector, al meer dan 20 jaar, als beleidsadviseur maar voornamelijk als manager wonen ken ik alle aspecten van het speelveld. Ik ben een strategische denker, maar maak ook heel makkelijk de verbinding met de tactische en operationele kant. Waarbij oog en verbinding met de huurder en woningzoekenden belangrijk voor me zijn. Mijn deskundigheid ligt op het gebied van het woonbeleid en alles wat te maken heeft met wonen, zorg, dienstverlening, leefbaarheid, participatie en samenwerking met maatschappelijke partners en stakeholders.

Projectmanagement is mij op het lijf geschreven en zaken duidelijk en leesbaar op papier krijgen gaan me goed af.

Lees meer
Martha de Boer

Martha de Boer

Secretaris

Bijna 20 jaar werk ik binnen de corporatiesector. Waar ik in 2005 begon als klantadviseur en verantwoordelijk was voor de verhuur van woningen heb ik mij in de loop van de jaren ontwikkeld tot (beleids)adviseur. Een plek binnen een organisatie die me prima past! Hoog over wanneer nodig maar altijd met beide benen op de grond. Ik noem het giraf visie.

Mijn werkervaring spitst zich vooral toe op het gebied van leefbaarheid, wonen welzijn & zorg en het huisvesten van kwetsbare doelgroepen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat corporaties op een constructieve manier samenwerken met hun ketenpartners. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Naast mijn parttime baan als beleidsadviseur werk ik als zelfstandige o.a. als adviseur, coach en mediator. Ik houd me dan vooral bezig met het analyseren en verbeteren van processen en werkafspraken. Dit doe ik als procesbegeleider en coach. Kunnen samenwerken is een belangrijke competentie voor veel bedrijven en teams. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend. Waardoor processen en werkafspraken onder druk komen te staan. Samen met teams en leidinggevenden op zoek gaan naar wat wel werkt en hoe we dat kunnen uitbreiden. Om de flow terug te brengen in een team of organisatie.

 

Lees meer
Martijn de Jong-Tennekes

Martijn de Jong-Tennekes

Secretaris/ algemeen commissielid

Ik ben een zelfstandig adviseur. Veel van mijn tijd besteed ik aan advies over wonen, financieren en de organisatie bij maatschappelijke instellingen. Ik heb opdrachten uitgevoerd voor onder andere BZK, Aedes en CFV. Met veel plezier ben ik jarenlang redacteur geweest bij het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Daarnaast heb ik een door de deelnemers zeer gewaardeerde opleiding opgezet voor bestuurders van woningcorporaties. De casussen uit de praktijk en het gezamenlijk werken aan oplossingsrichtingen heeft bijgedragen aan het succes. Verder heb ik me voor de NVM verdiept in de kwaliteit van (modelmatige) taxaties.

Lees meer
Saskia Fokkema

Saskia Fokkema

Secretaris

Het maatschappelijk presteren van woningcorporaties boeit me en is belangrijk. In de tijd dat ik bij een grotere gemeente werkzaam was, werkte ik nauw samen met de woningcorporaties in de wijken. Binnen een integraal herstructureringsprogramma werkten gemeente, corporaties en maatschappelijke partners samen aan de leefbaarheid in de wijken. Soms door volledige sloop-nieuwbouw, soms door alleen een fysieke of sociale aanpak binnen bestaande complexen. Vanuit mijn rol als projectleider werkte ik samen met zowel de projectmanagers als de woonconsulenten van de corporaties.

In de jaren daarna ging ik als stadsdeelmanager aan de slag in een van de grootste kwetsbare wijken van Apeldoorn. Met een mix van vooroorlogse arbeiderswijken en na-oorlogse wederopbouw. Ook toen werkte ik veel samen met de woningcorporaties in die wijken.

Sinds 2019 werk ik als zelfstandige op het gebied van participatie en procesmanagement. En opnieuw doe ik dit vooral in wijken waar veel corporatie bezit is en recent zijn daar de dorpen aan toegevoegd. Ik vind het erg interessant om te zien en te ervaren welke uitdagingen er in dit soort sterk verschillende gebieden zijn en welke rol corporaties daarbij kunnen pakken.

Mijn gemeentelijke ervaring met samenwerking met corporaties, het werken in de wijken en mijn kennis en ervaring met bewonersparticipatie neem ik nu mee in de rol van secretaris voor Raeflex.

Lees meer
Wynand Hendriks

Wynand Hendriks

Visitator, secretaris

 n 2019 ben ik bij Raeflex gestart als secretaris voor visitatiecommissies. Sinds 2005 ben ik mede-eigenaar en financieel directeur van Companen Advies BV, dat zich beweegt op het vlak van woningmarkt en leefomgeving. Mijn rol vraagt dat ik goed zicht heb op de markt voor Woonbeleid en onze onderzoekers en adviseurs kan begeleiden en coachen. Uiteraard kan dat alleen door permanent op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen en veel inhoudelijk te sparren. Hierdoor heb ik de afgelopen jaren een flinke dosis volkshuisvesting tot me genomen.

Kijkend naar de maatschappelijke rol van woningcorporaties en de keuzes waarvoor zij staan, heb ik een grote interesse naar hoe corporaties daar handen en voeten aan geven. Waar ga je voor? Hoe verhoudt zich dat tot wat stakeholders willen? Welk beleid hoort daarbij en krijgt dat ook daadwerkelijk zijn beslag in de uitvoering? En bereik je daarmee wat je wilde? De rol van secretaris voor visitatiecommissies is een uitstekende positie om mijn kennis en vaardigheden ten dienste te stellen aan het recht op goed en betaalbaar wonen en tegelijkertijd vanuit de binnenkant van het bestel waardevolle analyses te maken.

Lees meer