S. Fokkema (Saskia)

Korte kennismaking

Het maatschappelijk presteren van woningcorporaties boeit me en is belangrijk. In de tijd dat ik bij een grotere gemeente werkzaam was, werkte ik nauw samen met de woningcorporaties in de wijken. Binnen een integraal herstructureringsprogramma werkten gemeente, corporaties en maatschappelijke partners samen aan de leefbaarheid in de wijken. Soms door volledige sloop-nieuwbouw, soms door alleen een fysieke of sociale aanpak binnen bestaande complexen. Vanuit mijn rol als projectleider werkte ik samen met zowel de projectmanagers als de woonconsulenten van de corporaties.

In de jaren daarna ging ik als stadsdeelmanager aan de slag in een van de grootste kwetsbare wijken van Apeldoorn. Met een mix van vooroorlogse arbeiderswijken en na-oorlogse wederopbouw. Ook toen werkte ik veel samen met de woningcorporaties in die wijken.

Sinds 2019 werk ik als zelfstandige op het gebied van participatie en procesmanagement. En opnieuw doe ik dit vooral in wijken waar veel corporatie bezit is en recent zijn daar de dorpen aan toegevoegd. Ik vind het erg interessant om te zien en te ervaren welke uitdagingen er in dit soort sterk verschillende gebieden zijn en welke rol corporaties daarbij kunnen pakken.

Mijn gemeentelijke ervaring met samenwerking met corporaties, het werken in de wijken en mijn kennis en ervaring met bewonersparticipatie neem ik nu mee in de rol van secretaris voor Raeflex.

Visitaties

In 2023 start ik als secretaris voor visitaties. Ik kijk uit naar de boeiende werkzaamheden voor allerlei corporaties. Woningcorporaties hebben veel maatschappelijke verantwoordelijkheden op hun bordje liggen en dat lijkt alleen maar meer te worden. Het zijn complexe opgaven in een wereld die snel verandert. Visitaties helpen om de organisatie te verbeteren, dankzij de onafhankelijke blik van de buitenstaander. Als secretaris vind ik het belangrijk om te zorgen dat het proces van de visitatie soepel verloopt en er een duidelijk en prettig leesbaar rapport komt, zodat het voor de corporatie een helpend middel is voor de komende jaren.

Uitgevoerde visitaties

2024 Woonzorg Nederland, Amstelveen
2023 MaasWonen, Rotterdam

Specifieke deskundigheid

  • Wijkgericht werken
  • Participatie
  • Samenwerking gemeente, corporaties en andere maatschappelijke partners

Kort CV

Opleiding
2021 – 2022 Trainersopleiding, ICM Opleidingen
2014 – 2015 Leergang Gebiedsgericht Werken, School voor Gebiedsgericht Werken
2001 – 2002 Communicatie (verkort HBO), Hogeschool Hanzesteden
1997 – 2001 Ruimtelijke Ordening en Planologie, Saxion

Carrière
2020 – heden Mede-eigenaar en trainer Participatiecursus.nl
2019 – heden Eigenaar, participatie en procesmanagement It’s all about community
2014 – heden Hoofdredacteur KidsErOpUit Media
2004 – 2019 Stadsdeelmanager en projectleider Gemeente Apeldooorn
2002 – 2004 Diverse functies via detacheringsbureau Maandag
2000 – 2002 Planologisch medewerker KuiperCompagnons

Overig
2023 – heden Gastdocent participatie bij Saxion, opleiding Ruimtelijke Ordening
2022 – heden Docent/trainer ‘Participatie onder de Omgevingswet’ en ‘Omgevingsbewust beïnvloeden en sturen’ bij Bestuursacademie