drs. A. de Klerk (Annet)

Korte kennismaking

Als adviseur richt ik mij op strategische vraagstukken bij gemeenten en corporaties, en op samenwerkingsverbanden op het gebied van mensen, wonen en wijken. Na mijn studie Planologie heb ik onder meer gewerkt bij adviesbureaus op het terrein van wonen en wijkontwikkeling; sinds 2010 werk ik   als zelfstandig adviseur. In mijn werk ga ik op zoek naar de verhalen van organisaties en de kracht van mensen. Wat ik hoor, vertaal ik in een focus die richting geeft en aanzet tot betere prestaties. Sinds 2002 ben ik regelmatig ingeschakeld als secretaris/visitator bij Raeflex. Daarnaast heb ik samen met Raeflex een publicatie uitgebracht onder de titel ‘Het Geheim van de Goede Corporatie’. Daarin ben ik op zoek gegaan naar de succesfactoren die leiden tot goede prestaties van corporaties. Sinds 2018 ben ik –als auditor- ook betrokken bij visitaties in het hoger onderwijs.

Visitaties

Als secretaris neem ik mijn kennis van de volkshuisvesting mee. Deze kennis heb ik opgedaan vanuit mijn studie en mijn werk. Ik ben analytisch ingesteld, ben sterk in het leggen van verbanden tussen verschillende gegevens en kan vanuit een brij van gegevens en gesprekken, de rode draad ontwarren en vertalen in een goed leesbaar rapport. Mijn invalshoek bij visitaties zijn de prestaties die corporaties leveren: wat heeft de corporatie aan resultaten geboekt in de afgelopen vier jaar en hoe verhoudt zich dat tot haar ambities, de opgaven in het werkgebied en de verwachtingen van klanten en andere belanghebbenden? De prestaties vormen het bestaansrecht van corporaties; de inzet van het vermogen en de kwaliteit van de governance zijn de randvoorwaarden om tot die prestaties te komen. Ik vind visitaties belangrijk als middel van verantwoording. Belanghebbenden kunnen goed gebruik maken van de uitkomsten van een visitatierapport om met een corporatie in gesprek te gaan. Daarnaast kunnen corporaties hun voordeel doen bij visitaties om tot verbetering van hun prestaties te komen

Uitgevoerde visitaties

2022 Wonion, Ulft; Wuta, Nigtevecht; Woongoed Zeeuws-Vlaanderen , Terneuzen; De Vooruitgang,                    Volendam
2021 Oost West Wonen, Middelharnis; Woningstichting Leusden, Leusden; QuaWonen, Bergambacht
2020 De Goede Woning – Neerijnen; De Kernen, Hedel; Land van Altena, Nieuwendijk
2019 Sité Woondiensten, Doetinchem; Wonion, Ulft; ProWonen, Borculo; Thús Wonen, Dokkum;                         Beter Wonen, Ammerstol
2018 SSH&, Nijmegen; Lek en Waard Wonen, Nieuw-Lekkerland; Ons Huis, Apeldoorn; De Woonmensen             Apeldoorn, De Goede Woning, Apeldoorn
2016 Rijnhart Wonen, Leiderdorp; Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW), Uithuizen
2015 Volkshuisvesting Arnhem; Domesta, Emmen; Stadgenoot, A’dam; Salland Wonen, Raalte;                         Thús Wonen, Dokkem; De Delthe, Usquert; Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout (SHBO);             De Goede Woning Driemond; A’dam Z-O
2013 Idealis, Wageningen; wonenCentraal, Alphen a/d Rijn; De Woonschakel, Medemblik
2012 Rochdale, A’dam; Twinta (Carintreggeland), Hengelo
2011 Wooncorporatie Kennemerhave, IJmuiden; Warmunda, Warmond; Welbions, Hengelo; Ons Doel,             Leiden; De Zaligheden, Eersel
2010 SSH& Nijmegen; Stek, Lisse; Woningstichting Simpelveld; Woningstichting Urmond, Berg-Urmond;             Woningstichting Vaals; Woningstichting Voerendaal
2007 Wonen Noordwest Friesland, Sint Annaparochie; Wonen Weert
2005 Woonvisie, Ridderkerk; Corporatie Holding Friesland, Grou; Oost Flevoland Woondiensten,                       Dronten
2004 St. Joseph Wonen, Hengelo; Waterweg Wonen, Vlaardingen; Westland Wonen, ’s-Gravenzande;                   De Goede Stede, Almere
2003 Goede Stede, Almere; Wonen Leerdam
2002 Huis en Erf, Schijndel

Specifieke deskundigheid

  • Uitgebreide kennis van de volkshuisvesting en gemeentelijke organisaties
  • Brede ervaring als secretaris
  • Sterk ontwikkelde schrijfvaardigheid

Kort CV

Opleiding
Planologie

Carrière
2010-heden Zelfstandig adviseur bij Ondersteboven advies
2002-heden Maatschappelijke visitaties woningcorporaties, Raeflex
1998-2010   Adviseur bij twee adviesbureaus: Kolpron/Ecorys en Laagland ‘advies (wonen en                                                 wijkgericht werken)
1994-1997   Beleidsmedewerker gemeente Deventer (volkshuisvesting, wijkaanpak en stadsvernieuwing)