B.M. ten Klooster-Steenhuis  (Barbara)

Korte kennismaking

Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam in de volkshuisvesting, tot november 2021 als beleidsadviseur bij een woningcorporatie in Haarlem. Vanaf 2019 ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur voor woningcorporaties op het gebied van leefbaarheid, klantprocessen, participatie, klanttevredenheid, verhuur en bijzondere koopvormen.

Ik heb veel ervaring met het ontwikkelen van beleid op het gebied van leefbaarheid, verhuur, verkoop, klanttevredenheid en huurdersparticipatie. Het liefst samen met bewoners. Ik geloof sterk in de maatschappelijke rol van de sector en met meer dan 25 jaar werkervaring zet ik me nog steeds even gedreven in voor het vinden van huisvestingsoplossingen voor doelgroepen die dit het hardst nodig hebben.

Visitaties

Ik word blij van vooruitgang en verbeteringen. Visitatie helpt corporaties te kijken naar de maatschappelijke waarde die zij leveren voor de gemeenschap. Doen ze de goede dingen, doen ze die ook goed en zijn er
nog verbeterkansen?

De wereld blijft zich in rap tempo veranderen door bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving,  ontwikkelingen zoals de verduurzamingsopgave en de woningcrisis. Betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid vechten om de eerste plaats. Dat vraagt om steeds scherpere keuzes van woningcorporaties die passen in de lokale opgaven en bij de beschikbare middelen. Welke rol neem je als corporatie in om huurders en woningzoekende zo goed mogelijk te bedienen en hoe betrek je belanghebbenden hierbij?

Visitatie biedt de corporatie de gelegenheid om extra inzicht te krijgen in de mening van de belanghebbenden uit het directe werkveld over de rol van de corporatie. Waar zien zij verbeterpunten en waar liggen kansen om sterke punten nog beter te maken.

Door mijn advieswerk breng ik vooral kennis mee op de prestatievelden ‘presteren naar opgaven en ambities’ en ‘presteren volgens belanghebbenden’.

Uitgevoerde visitaties

2023 Brederode Wonen, Bloemendaal
2022 Het Gooi en Omstreken (G&O), Hilversum; WBO Wonen, Oldenzaal

Specifieke deskundigheid

  • Goede schrijfvaardigheid
  • Scherp observatievermogen
  • Positie en rol van bewoners
  • Kwaliteit van prestatieafspraken
  • Leefbaarheid en wijkgericht werken
  • Processen en procesoptimalisatie

Kort CV

Opleiding

  • 1992 School voor Journalistiek
  • 1997 Vastgoed Vakopleiding (makelaardij)
  • 2013 Nima A
  • 2017 Opleiding Beleidsmedewerker Volkshuisvesting

Carrière
2019-heden Zelfstandig adviseur, BTK Wonen
2000-2021    Beleidsadviseur Wonen/Stafmedewerker, Elan Wonen te Haarlem
1997-2000    Verhuur/Bewonerszaken, Portaal