M. de Boer (Martha)

Korte kennismaking

Bijna 20 jaar werk ik binnen de corporatiesector. Waar ik in 2005 begon als klantadviseur en verantwoordelijk was voor de verhuur van woningen heb ik mij in de loop van de jaren ontwikkeld tot (beleids)adviseur. Een plek binnen een organisatie die me prima past! Hoog over wanneer nodig maar altijd met beide benen op de grond. Ik noem het giraf visie.

Mijn werkervaring spitst zich vooral toe op het gebied van leefbaarheid, wonen welzijn & zorg en het huisvesten van kwetsbare doelgroepen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat corporaties op een constructieve manier samenwerken met hun ketenpartners. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Naast mijn parttime baan als beleidsadviseur werk ik als zelfstandige o.a. als adviseur, coach en mediator. Ik houd me dan vooral bezig met het analyseren en verbeteren van processen en werkafspraken. Dit doe ik als procesbegeleider en coach. Kunnen samenwerken is een belangrijke competentie voor veel bedrijven en teams. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend. Waardoor processen en werkafspraken onder druk komen te staan. Samen met teams en leidinggevenden op zoek gaan naar wat wel werkt en hoe we dat kunnen uitbreiden. Om de flow terug te brengen in een team of organisatie.

Visitaties

Ik lever graag mijn positief kritische bijdrage aan de volkshuisvesting en het maatschappelijk presteren van woningcorporaties.

Uitgevoerde visitaties

2024 Wetland Wonen Groep, Vollenhove
2023 Baston Wonen, Zevenaar; de Alliantie, Hilversum

Specifieke deskundigheid

  • Prestatieafspraken en woonbeleid
  • Leefbaarheid: beleid, advies en coachen op uitvoering
  • Samenwerking met ketenpartners
  • Bewonersparticipatie
  • Wonen, welzijn & zorg

Kort CV

Opleiding
2022            Teamontwikkeling/appreciative inquiry
2022            Familie- en systeemopstellingen
2021            Mediation – narritive methode
2004–2015 Diverse cursussen & trainingen gericht op de corporatiesector, schrijven van beleidsplannen,                           geven van trainingen
2002–2004 Makelaardij Onroerend Goed

Carrière
2023-heden Visitaties voor Raeflex
2023-heden Senior beleidsadviseur, gemeente Weststellingwerf
2022–heden Diverse projecten als adviseur, coach en mediator bij Buro 05
2021–2023   Beleidsadviseur bij Wold & Waard in Leek
2005–2021   (Woon)adviseur leefbaarheid, wonen welzijn & zorg
1995–2005   Assistent makelaar, trainer, coach, intercedent