C.M.F. Bomhof MOC (Carry)

 Korte kennismaking

Mijn werkzame leven heeft zich sinds mijn studententijd voor een belangrijk deel afgespeeld in de corporatiesector. Ik ben op verschillende manieren betrokken (geweest) in de volkshuisvestingssector: als bewonersvertegenwoordiger, als student-bestuurder, als woonconsulent en stafmedewerker en als zelfstandig adviseur bij diverse woningcorporaties. Als zelfstandig adviseur heb ik me beziggehouden met strategieontwikkeling, coaching, communicatie en auditing. Sinds 2013 ben ik betrokken bij de visitaties van hoger beroepsinstellingen bij NQA, de organisatie waarmee Raeflex nauw samenwerkt. In 2016 ben ik in dienst gekomen bij NQA als auditor.

Visitaties

Sinds 2003 werk ik voor Raeflex. Ik vind het belangrijk dat corporaties in visitatietrajecten zo compleet mogelijk naar voren komen: met alle kwaliteiten en alle leerpunten die er zijn. Als visitator let ik op de samenhang van de verschillende activiteiten van een corporatie en kijk hoe die op elkaar zijn afgestemd. Strategie en uitvoering, vermogen en toezicht en de wijze waarop belanghebbenden bij een corporatie zijn betrokken, dragen alle bij aan de maatschappelijke prestaties die een corporatie levert. Omdat een commissie de corporatie vanuit verschillende gezichtspunten bekijkt, ontstaat een genuanceerd beeld van een organisatie in haar werkgebied. Visitaties zijn een verantwoordingsinstrument en hebben in mijn ogen een belangrijke functie in de legitimatie van corporaties. Daarnaast maken visitaties inzichtelijk wat de sterke punten en verbeterpunten van een corporatie zijn en kunnen zij op deze wijze een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van corporaties. Als secretaris hecht ik aan goed toegankelijke rapporten, die goed leesbaar zijn voor zowel de corporatie zelf als voor de externe belanghebbenden.

Uitgevoerde visitaties

2019 Woonbedrijf SWS.Hhvl, Eindhoven; Eelder Woningbouw, Paterswolde, De Volmacht, Gieten
2018 woCom, Someren; GroenWest, Woerden; Vidomes, Delft; De Volmacht, Gieten
2017 De Goede Woning, Zoetermeer; De Veste, Ommen
2016 Maasvallei Maastricht; Woningstichting Den Helder; Wassenaarsche Bouwstichting
2015 Standvast Wonen, Nijmegen; Woonpunt, Maastricht; Intermaris, Hoorn; Eelder Woningbouw,                   Paterswolde; De Volmacht, Gieten; Woonborg, Vries; Stadgenoot, Amsterdam; Van Alckmaer,                     Alkmaar; Woningstichting Nieuwkoop, Nieuwkoop; l’escaut woonservice, Vlissingen; Vredewold,             Leek; Woonbedrijf SWS.Hhvl, Eindhoven; Woningstichting Heteren
2014 Woningstichting Maasdriel, Kerkdriel; Patrimonium, Urk; Seyster Veste, Zeist; Woonconcept,                   Meppel; De Vooruitgang, Volendam; De Sleutels, Leiden; Woonwijze, Vught
2013 BrabantWonen, Oss; WoonFriesland, Grou
2012 Lyaemer Wonen, Lemmer; Valburg (Midterm Review), Zetten; VitaalWonen, Limbricht;                                 Wonen Delden; Woningstichting Naarden; Rochdale, Amsterdam; Goed Wonen (Midterm                         Review), Gemert
2011 Goed Wonen, Benschop; PeelRand Wonen, Boekel; Poort6, Gorinchem; Vieya (Midterm Review),               Dongen; Wbv Patrimonium, Barendrecht; Woningstichting Lopik; Woningstichting Wittem,                       Mechelen; Woningstichting Woensdrecht; Woonzorg Nederland, Amstelveen
2010 Intermaris Hoeksteen, Hoorn; Rondom Wonen, Pijnacker; SIB Woonservice, Veenendaal;                             Mooiland, Wageningen; Woonservice Urbanus, Belfeld; Woningstichting Kessel; Woningstichting           Maasdriel, Kerkdriel; Woningstichting Roermond; St. Joseph, Stramproy; Woningvereniging                       Nederweert; Ubach over Worms, Landgraaf
2009 Woningbouwvereniging Monnickendam; Goed Wonen, Gemert; Wooncompagnie, Hoorn;                         Woonwaard, Alkmaar
2008 ProWonen, Borculo; Wonen Delden
2007 Com.wonen (Midterm Review), Rotterdam; Pantein Wonen, Sint Anthonis; De Groene Waarden,               Gorssel
2005 Com.wonen, Rotterdam

Specifieke deskundigheid

  • Uitgebreide kennis van de volkshuisvesting
  • Brede ervaring als visitator en secretaris
  • Uitstekende schrijfvaardigheid
  • SVWN visitatie-experimenten

Kort CV

Opleiding

  • Kandidaats Franse taal- en letterkunde
  • Doctoraal Algemene Taalwetenschappen (niet afgerond)
  • Master Organisatiecoaching

Carrière 

Vanaf 2016 in dienst bij NQA als senior auditor/adviseur, daarnaast eigen coachpraktijk
1995-2016 eigen adviesbureau
1985-1995 Stafmedewerker bewonerszaken, later beleidsmedewerker Goede Stede, Almere
1980-1984 Bestuurslid SSH-VU