D. van Schijndel (Daan) MSc

Korte kennismaking

Met een broertje die niet zelfstandig kan voorzien in zijn eigen woonbehoefte, maak ik het belang van een passende woning van dichtbij mee. Ieder mens verdient het om een woning te hebben die voelt als een thuis, maar door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is dit steeds minder vanzelfsprekend. De impact daarvan is groot. Met mijn brede achtergrond in de gedragswetenschappen, strategische bedrijfskunde en de sociale woningbouwsector draag ik graag bij aan een betere volkshuisvesting in Nederland.

Bij de woningcorporatie waar ik mijn carrière ben gestart, kwam ik voor het eerst in aanraking met de sociale woningbouwsector. Hierdoor ben ik mij bewust van de opgaven en bijbehorende dilemma’s waar corporaties dagelijks mee van doen hebben. Bij Atrivé krijg ik de ruimte om deze opgedane kennis en ervaring in te zetten voor meerdere organisaties. Vanuit mijn rol als adviseur ondersteun ik verschillende organisaties om op basis van grondige analyses de juiste keuzes te maken in beleids- en organisatievraagstukken. Voor- en nadelen van de verschillende strategieën en handelswijzen scherp in beeld brengen is mijns inziens bijzonder leerzaam voor de organisaties zelf, maar ook voor mij als persoon.

Visitaties

Terugkijken, maar met name ook vooruitkijken en afvragen wat beter kan, dat is waar voor mij de meerwaarde van visitaties ligt. Recent ben ik begonnen als secretaris bij Raeflex en heb ik een inwerkprogramma doorlopen. Vanuit mijn huidige en vorige baan werk ik aan de opgaven en onderwerpen die bij visitatie belangrijk zijn.

Uitgevoerde visitaties

2023 Woningstichting Tubbergen, Tubbergen

Specifieke deskundigheid

  • Prestatieafspraken en huurbeleid vanuit rol bij corporatie
  • Aedes benchmark analyses vanuit rol bij corporatie
  • Verslaglegging van zelfevaluaties van RvC’s vanuit rol bij adviesbureau

Kort CV

Opleiding
2020 Master Strategic management Radboud Universiteit
2018 Master Gedragsverandering Radboud Universiteit

Carrière
2022– heden  Adviseur Atrivé
2020–2022     Junior beleidsadviseur Talis

Overig
Naast werk ben ik graag sportief bezig. Of het nou voetbal, padel of fitness is, ik vind het allemaal leuk. Voor mij gaat sport verder dan alleen bewegen. Het sociale aspect vind ik ook erg belangrijk. Daarom zet ik mij met alle liefde vrijwillig in voor mijn lokale voetbalclub wanneer dat nodig is.