A.T.A. Koopmanschap AC (Bert)

Korte kennismaking

Mijn achtergrond is breed en bestaat uit toezichthoudende en bestuurlijke ervaring, ervaring met organisaties en kennis van de volkshuisvesting. Mijn huidige functies zijn lid Toezichtraad bij GroenLinks vanaf 2016 daarnaast ben ik bestuurslid bij de BZI vanaf 2017. Ik houd me daarnaast als organisatiecoach onder meer bezig met training en coaching. Ik onderzoek hoe organisaties werken: hoe wordt de combinatie van mensen, processen en middelen ingezet om de gewenste resultaten neer te zetten?          En hoe kan dat beter? Omdat iedere organisatie anders is, blijft dat elke keer weer een boeiende zoektocht.

Visitaties

Mijn kennis van de volkshuisvesting, mijn ervaring als controller en coach, in combinatie met mijn brede bestuurlijke visie op de volkshuisvesting, kan ik als visitator goed inzetten. Ik zie mezelf als generalist met een aantal aandachtspunten. Kwaliteit (processen), Organisatie, Leiderschap/Toezicht, Financiën en Personeel. Corporaties werken steeds meer in netwerken. Daar heb ik in diverse functies ervaring mee opgedaan. Bij mijn opleiding als INK- auditor ging het specifiek over netwerkorganisaties en het auditen daarop. In mijn functie als wethouder van een kleine gemeente in de Randstad en meer specifiek als AB-lid van de gezamenlijke Milieudienst (huidige Omgevingsdienst) en lid van een aantal portefeuillehouders-overleggen was de enige manier om in de Utrechtse regio (Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting en Milieu) resultaten te behalen om te participeren in netwerken. Ik ben me de afgelopen decennia blijven interesseren voor de literatuur op het gebied van participatie en netwerkorganisaties. Zoals o.a. Corporate Governance, Alliantiebesturing, Ondernemen in Netwerken, Regievoeren zonder macht, Innovatie 3.0 en WEcomy.

Voor Raeflex heb ik diverse visitaties uitgevoerd sinds 2002 in de rol van voorzitter en algemeen commissielid. Bij visitaties let ik op de samenhang tussen de doelen die een corporatie nastreeft en hoe die weerklinken in de gesprekken met belanghebbenden. Wat levert een corporatie aan maatschappelijke prestaties, hoe zijn die tot stand gekomen en hoe verhouden die zich tot wat er lokaal of regionaal nodig is? Visitaties helpen om die samenhang in beeld te brengen en op die manier verantwoording af te leggen aan de omgeving. Corporaties hebben vervolgens de mogelijkheid om daaruit lering te trekken en stappen te zetten richting de toekomst. Corporaties kunnen het meest van visitaties profiteren als ze zich van te voren afvragen hoe zij een visitatietraject kunnen inzetten in hun eigen beleids- en of organisatieontwikkeling.

Uitgevoerde visitaties

2024 Woningstichting Naarden, Naarden
2023 Woningbouwvereniging Slikkerveer, Ridderkerk; Patrimonium Barendrecht, Barendrecht;                        Woonservice IJsselland; Doesburg
2022 De Reensche Compagnie, Hoogezand; Stichting Jongeren Huisvesting Twente (SJHT), Enschede;                Wonion, Ulft;  Patrimonium, Urk
2021 Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland, Ameland
2019 UWOON, Harderwijk; Sité Woondiensten, Doetinchem; Wonion, Ulft; ProWonen, Borculo;                              Woonstichting PatrimoniumBarendrecht; Woningbouwvereniging Oostzaanse                                          Volkshuisvesting, Oostzaan; St. Willibrordus, Wassenaar
2018 De Vooruitgang, Volendam; Woonstede, Ede; Stichting Woondiensten Enkhuizen (Welwonen);                 SJHT, Enschede
2017 De Veste, Ommen
2016 Woningstichting Gouderak; R.K. Woningbouwvereniging Zeist; De Kernen, Hedel;                                         Woningstichting Naarden
2015 De Huismeesters, Groningen; Volkshuisvesting Arnhem; Woningstichting Nieuwkoop;                               Beter Wonen, Ammerstol; l’escaut woonservice, Vlissingen; Woningstichting Heteren
2014 de Sleutels, Leiden; Stichting Woningbeheer Betuwe, Lienden; Rhenense Woningstichting,                       Rhenen; Woningstichting Bergh, ‘s-Heerenberg
2013 Bernardus Wonen, Oudenbosch
2012 Stichting Accolade, Heerenveen
2011 Kennemerhave, IJmuiden; Zaandamse Volkshuisvesting, Zaandam; Warmunda, Warmond
2010 Stek, Lisse; Beter Wonen, Ammerstol; Woningstichting Hellendoorn; VechtHorst, Nieuwleusen
2009 De Marken, Schalkhaar; Goed Wonen, Gemert
2008 Sint Joseph, Almelo; Casade Woondiensten, Waalwijk
2007 Harmonisch Leven, Lelystad
2006 Christelijke Woonstichting, ‘s-Gravendeel; Bevo Woningbeheer, Gorinchem;                                                   Woningstichting Rivierengebied, Beneden-Leeuwen
2005 Wooncom, Emmen; Woonstichting Union, Oud-Beijerland
2004 Woningbouwvereniging Volksbelang, Raamsdonksveer; De Wieren, Sneek

Specifieke deskundigheid

 • Kennis van het lokale en provinciale openbaar bestuur
 • Uitgebreide ervaring als bestuurslid in diverse, meest maatschappelijke, organisaties
 • Inhoudelijke kennis van de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
 • Kennis van business control en auditing
 • SVWN visitatie-experimenten

Kort CV

Opleiding

 • 1985-heden Diverse hbo en post-hbo opleidingen op het gebied van bedrijfskunde, controller,                                           procesmanagement, mediation, auditing, volkshuisvesting en besturen non-profit                                          opleidingen
 • Cultureel werk

Carrière

 • 2001-heden Werkzaam bij Organisatiecoaching.nl als interim concerncontroller, coach, adviseur, INK-                               auditor en gastdocent
 • 1992-2001    Diverse projectleiders en (interim) controller functies, o.a. als projectleider Stadswachten,                             opzetten financieel administratiesysteem woonwagenkampen, controller Dienst Water en                             Milieu en concerncontroller bij een gemeente
 • 1985-1992    Werkzaam bij Dienst Woningbeheer Utrecht, o.a. als business unitmanager                                                      Ouderenhuisvesting

Nevenfuncties

 • 2016-2022   Zitting in landelijke Toezichtraad van GroenLinks
 • 2011-2014   Wethouder gemeente Bunnik, Portefeuilles: Volkshuisvesting, V&V, Sport, Toekomstvisie,                              Milieu en EZ
 • 2011-2013   Bestuurslid Boeddhistische Unie Nederland
 • 2009-2013   Lid raad van beheer FNV-Bond voor zelfstandigen
 • 2008-2011   Penningmeester Meander Omnium instelling voor Zorg en Welzijn
 • 2005-2007   Statenlid Provinciale Staten Utrecht