Drs. E.E.H. van Beusekom (Eveline)

Korte kennismaking

Een groot deel van mijn loopbaan heeft zich afgespeeld bij corporaties. Door mijn achtergrond als sociaal psycholoog, houd ik me graag bezig met groepsprocessen in organisaties. Ik ben vooral nieuwsgierig naar de relatie tussen opgaven van de organisatie, organisatiedoelstellingen en doelstellingen van medewerkers. Ik werk als zelfstandig adviseur.

Visitaties

Verantwoording van prestaties is een belangrijk doel van visitaties. En ik zie visitatie als een prachtige kans om te leren en de sturing van je organisatie te verbeteren.Want: hoe zorg je ervoor dat je, in een maatschappelijke omgeving die steeds verandert, onzekerder en complexer wordt, je missie verwezenlijkt? Darwin zei het al: niet de sterksten, de slimsten of de mooisten overleven, maar diegenen die zich het beste kunnen aanpassen. Wat helpt je daarbij? Inzicht in je vooruitgang op belangrijke doelstellingen is bijzonder motiverend. Het legt de basis voor effectieve vervolgstappen en stemt optimistisch over de slaagkans daarvan.

Uitgevoerde visitaties

2019 Waardwonen, Huissen; Woningstichting Berg en Terblijt; SSH, Utrecht; Woningstichting SWZ,                   Zwolle; St. Willibrordus, Wassenaar
2018 Woningbouwvereniging Hoek van HollandWoondiensten Enkhuizen (Welwonen),                                       Woningbedrijf Velsen, IJmuiden; Beter Wonen, Almelo

Specifieke deskundigheid

  • Uitgebreide kennis van corporaties
  • Brede ervaring als adviseur/ consultant
  • Zeer goede schrijfvaardigheid
  • SVWN visitatie-experimenten

Kort CV

Opleiding

  • Doctoraal sociale psychologie (organisatiekunde en onderzoek).
  • Diverse opleidingen op het gebied van progressiegericht werken.
  • Human Core Business, postacademische leergang.

Carrière

2018 – heden Visitator Raeflex
2010–2017 Coördinator P&O, Rijswijk Wonen
20082010 Consultant/ Interim, Interlink
2001–2008 Adviseur P&O en MT-lid bij GoedeStede
1998–2001 Beleidsadviseur, loopbaanadviseur, gemeente Zaanstad
1988–1998 Organisatieadviseur, Gemeente Vervoerbedrijf Amsterdam

Nevenactiviteiten

2006 – 2008 bestuurslid Woonwijs, nu de Corporatie Academie