drs. M.G. Paré MRE (Thijs)

Korte kennismaking

Wonen is een primaire levensbehoefte, de overheid heeft daar om die reden ook een grondwettelijk vastgelegde taak in. De overheid bouwt echter zelf geen woningen, dus de uitvoering van die taak is buiten de deur belegd. Dat maakt woningcorporaties geweldig interessante organisaties. Ze zijn geen markt, maar opereren wel op een markt. Ze zijn ook geen overheid, maar wel sterk gereguleerd. En ze zijn geen samenleving, maar hebben wel een grote impact op de primaire levensbehoefte van die samenleving. De opgave binnen dat krachtenveld houdt mij al jaren geboeid aan deze sector. En ik lever daar vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage aan. Veelal is dat vanuit procesbegeleiding op vastgoedsturing. Hoe zorgen we dat de producten en diensten van de corporatie zo goed mogelijk aan blijven sluiten op de wensen van huidige en toekomstige klanten. En dat binnen de kaders van wetgeving en financiële mogelijkheden. Maar het kan ook vanuit het operationaliseren van de doelstellingen zijn. Hoe verankeren we ambities in beleid en maken we de vertaling naar kennis en capaciteiten van medewerkers.
De laatste jaren vervul ik deze rol vanuit eigen ondernemerschap ook steeds vaker buiten de sector. Bijvoorbeeld vanuit de opgave om materialen zoveel mogelijk te hergebruiken, waarbij ik de link vorm tussen een bedrijf dat bouw- en sloopafval verwerkt en woningcorporaties. Dit brede palet aan invalshoeken maakt dat ik me snel een beeld kan vormen van waar een corporatie staat en hoe deze is voorbereid op de uitdagingen van nu en morgen.

Visitaties

Visitaties zijn een prachtig middel voor woningcorporaties om een onafhankelijke blik te krijgen op hun maatschappelijk presteren. Hiervan leren ze en kunnen ze hun eigen prestaties verbeteren en de organisatie verder professionaliseren. Tijdens de visitaties gaat mijn interesse vooral uit naar de match tussen de lokale opgave en de ambities van de corporatie. En de wijze waarop belanghebbenden worden betrokken in het opstellen en verwezenlijken van deze ambities.

Uitgevoerde visitaties

2024 Wetland Wonen Groep, Vollenhove
2023 SWZ, Zwolle
2022 WBO Wonen, Oldenzaal
2021 Vestia, Rotterdam
2019 de Alliantie, Hilversum

Specifieke deskundigheid

  • Vastgoedsturing, strategisch voorraadbeleid, assetmanagement
  • Processen en procesoptimalisatie
  • Samenwerking, zowel in de keten als met andere stakeholders

Kort CV

Opleiding

  • Executive Master of Real Estateiding
  • WO Rechten
  • SCOBE masterclass in planeconomie
  • Diverse vaardigheidstrainingen

Carrière

2015-heden Zelfstandig interim professional gericht op gemeenten, woningcorporaties en aanverwante                               industrie, waaronder:
• Procesbegeleiding strategisch voorraadbeleid bij Openbaar Belang
• Samenwerkingsafspraken wijkvernieuwing gemeente Groningen en de vijf lokale                                                woningcorporaties
• Circulaire onderhoudsprocessen bij Baetsen-Groep en Woonbedrijf SWS.Hhvl
• Vastgoedontwikkeling bij gemeente Dronten
• Assetmanagement bij Talen Noord BV voor Elkien
2007-2015    In verschillende functies actief bij Woonbedrijf ieder1
• Directeur Wonen Boven Winkels Deventer
• Directieadviseur
• Manager Ontwikkeling
• Projectmanager gebiedsontwikkeling
• Adviseur vastgoed
2005-2006   Planeconoom ontwikkelingsbedrijf Rotterdam