H.D. Albeda (Hein)

Korte kennismaking

Als zelfstandig adviseur houd ik me vooral bezig met burgerparticipatie en verantwoording voor gemeentes. Ik publiceer regelmatig over vraagstukken op het snijvlak tussen individueel belang en collectief belang.

Sinds 2011 richt ik me ook op de verantwoording en de governance van verzekeraars. Als adviseur bij gemeentes hoor en zie ik meestal hoe gemeentes tegen corporaties aankijken; als visitator bij woningcorporaties zie ik het omgekeerde. Ik vind het belangrijk dat de maatschappij ziet wat corporaties voor elkaar krijgen. Als corporaties het beter kunnen doen, dan moet dat ook zichtbaar zijn. Als corporaties het goed doen, hoort daar de erkenning van de maatschappij bij.

Visitaties

Visitaties zijn belangrijk voor de verantwoording van de corporaties en voor de ontwikkeling van corporaties. Minstens zo belangrijk is het leereffect dat visitaties teweeg brengen.

Vanuit mijn achtergrond als adviseur let ik scherp op de governance en de financiële bedrijfsvoering van corporaties. Verder kijk ik naar de wijze waarop corporaties hun maatschappelijke omgeving meenemen in het formuleren van hun beleidsagenda. Ik kijk ook naar het netwerk. De scheiding van wonen en zorg betekent dat je moet kijken naar de kwaliteit van een netwerk: wie doet wat om maatschappelijke prestaties te behalen? Dat zien we ook bij gemeenten: als de corporatie terug gaat naar de kerntaak is het belangrijk om samen resultaten te behalen. De kwaliteit van de relatie met belanghebbenden is daarmee voor mij ook een belangrijk aandachtspunt in de visitaties.

Uitgevoerde visitaties

2024 Woingstichting Heteren; Heteren
2023 Domesta, Emmen; Woningstichting Berg en Terblijt, Berg en Terblijt
2022 Wuta, Nigtevecht; Woonstichting SSW, De Bilt; Woningbouwvereniging Hoek van Holland,                           Hoek van Holland; Oosterpoort, Groesbeek
2021 Woongoed, Middelburg
2020 Antares, Tegelen; De Goede Woning – Neerijnen; De Kernen, Hedel; Jutphaas Wonen,                                    Nieuwegein; Land van Altena, Nieuwendijk, Peelrand Wonen, Boekel
2019 Waardwonen, Huissen; Beter Wonen, Ammerstol; Woningstichting Berg en Terblijt; Wonen                      Vierlingsbeek; Woningbouwvereniging Poortugaal, Poortugaal
2018 St. Joseph, Boxtel; Wocom, Someren, Oosterpoort, Groesbeek; Woonstede, Ede;                                             Woningbouwvereniging Hoek van Holland; Eemland Wonen, Baarn; Lek en Waard Wonen,                      Nieuw-Lekkerland; Standvast Wonen, Nijmegen; Ons Huis, Apeldoorn; De Woonmensen                              Apeldoorn, De Goede Woning, Apeldoorn; Woningbouwvereniging Poortugaal
2017 QuaWonen, Bergambacht; BrabantWonen, Oss
2016 Maasvallei Maastricht; Wetland Wonen, Vollenhoven; Land van Altena, Nieuwendijk; de Kernen,             Hedel
2015 Standvast Wonen, Nijmegen; Dudok Wonen, Hilversum; St. Willibrordus, Wassenaar; Wbv Lopik;               Goed Wonen, Benschop; De Goede Woning Driemond, A’dam Z-O
2014 Stek, Lisse; Eemland Wonen, Baarn; Vooruitgang, Sassenheim; Woonstede, Ede; Ressort Wonen,               Rozenburg; De Goede Woning, Apeldoorn; De Woonmensen, Apeldoorn; Ons Huis, Apeldoorn
2013 Woonwaard, Alkmaar; wonenCentraal, Alphen a/d Rijn; De Woonschakel, Medemblik
2012 Lyaemer Wonen, Lemmer; Valburg (Midterm Review), Zetten; VitaalWonen, Limbricht;                                 Woningstichting Naarden; Goed Wonen (Midterm Review), Gemert
2011 Alphons Ariëns, Druten; Wetland Wonen, Vollenhove; Woningstichting Wittem, Mechelen
2009 Hestia Groep, Landgraaf; Woonstade, Groningen
2008 Gemeente Hoorn
2007 Wetland Wonen, Vollenhove; Woonmij Dinkelborgh, Denekamp
2005 De Woonschakel Westfriesland, Medemblik; Woningstichting Eerbeek

Specifieke deskundigheid

  • Bestuurservaring door het vervullen van diverse bestuursfuncties. Het meest recentelijk als voorzitter    van stichting Agora Europa, gericht op de afstemming van de politieke agenda’s van bestuur en burgers.
  • Uitgebreide kennis van burgerparticipatie en overheidsverantwoording, ondermeer door de functie van directeur bij de stichting Rekenschap, gecombineerd met financiële deskundigheid.
  • Brede kennis van governance door lidmaatschap van de monitoring commissie governance verzekeraars.
  • Ervaring met visitatie-experimenten.

Kort CV

Opleiding

  • Kandidaats en lerarenopleiding Wiskunde
  • Diverse trainingen strategisch wetgeven, governance, gespreksvaardigheden, publieke sector in control

Carrière
2005-heden Zelfstandig adviseur
1999-2005   Directeur Stichting Rekenschap, een stichting die zich ten doel stelde de verantwoording over                          overheidsuitgaven aan burgers te verbeteren
1990-1999   Beleidsfuncties onder meer bij de Consumentenbond en als consultant bij Andersson Elffers                            Felix (AEF)
1982-1990   Fractiemedewerker bij de PPR, later GroenLinks, eerst in de gemeenteraad van Amsterdam,                            vanaf 1986 bij de Tweede Kamer

Nevenfuncties
2020–heden Lid Rekenkamer Zeist
2017–heden Vice voorzitter bestuur Stichting Toetsing verzekeraars
2013-heden Voorzitter commissie Advies Stichting Toetsing Verzekeraars
2012-2013    Lid Monitoring Governance Verzekeraars
2006-heden Bestuurslid Stichting Agora Europa, gericht op de afstemming van de politieke agenda’s                                     van bestuur en burgers