D.H. van Ginkel CMC (Dick)

Korte kennismaking

Maatschappelijke organisaties, daar loop ik warm voor. Wonen, zorg, onderwijs en een goed openbaar bestuur vormen het fundament van onze samenleving. Vanuit mijn werk als bestuurs- en organisatieadviseur, toezichthouder en manager ken ik deze maatschappelijke organisaties. Met deze ervaring coach ik bestuurders en toezichthouders ‘in de boardroom’ en word ik geraadpleegd bij situaties in bestuurskamer. Woningcorporaties vormen een rode draad in mijn werk en leven. Ik volg de ontwikkelingen op de voet en ken de organisaties op alle niveaus van binnenuit. Die kennis en ervaring    zet ik graag in voor visitaties. Ik leer nog iedere dag, en ben graag bereid anderen bij hun leren te ondersteunen.

Visitaties

Mijn ervaring met visiteren is divers. Ik heb verschillende visitaties gedaan, bij kleine corporaties en bij grotere corporaties, meestal als voorzitter. De belangrijkste functie van visitaties is wat mij betreft tweeledig: de verantwoording van de prestaties en het lerende element van visitaties. Mijn kennis en kijk als organisatieadviseur en toezichthouder, neem ik mee naar visitaties. Ik richt mij bij visitaties op het aandachtsveld governance, maar dan wel in de brede betekenis. De maatschappelijke opgave in het betreffende werkgebied en de prestaties, waarmee de corporatie daaraan tegemoet komt, horen daar net zo sterk bij als de kwaliteit van het toezicht.

Uitgevoerde visitaties

2023 De Alliantie, Hilversum; Wooncompagnie, Hoorn
2022 De Vooruitgang, Volendam
2021 Elan Wonen, Haarlem; Omnia Wonen, Harderwijk
2019 UWOON, Harderwijk;  de Alliantie, Hilversum
2018 Oosterpoort, Groesbeek; Maasdelta Groep, Spijkenisse; Woonstad Rotterdam
2017 Vestia, Rotterdam; Woonkwartier, Zevenbergen; Woningstichting St. Joseph, Almelo;
2016 Woonstichting ’thuis, Eindhoven; Elkien, Heerenveen; Omnia Wonen, Harderwijk
2015 De Bouwvereniging, Harlingen; SHBO, Oosterhout; Stadgenoot, Amsterdam; Laurens Wonen,                     Rotterdam
2014 Woonstad Rotterdam; SSHN, Nijmegen; Oosterpoort, Groesbeek; Nijestee, Groningen
2013 BrabantWonen, Oss; Zayaz, ’s-Hertogenbosch
2012 Brabantse Waard, Zevenbergen; ProWonen, Borculo; Staedion, Den Haag; Wonen Delden;                           Wst. Rochdale, Amsterdam; Twinta (Carintreggeland), Hengelo
2011 AlleeWonen, Roosendaal/Breda; Baston Wonen, Zevenaar; Rentree, Deventer;                                                 Wbv St. Willibrordus, Wassenaar; Welbions, Hengelo; Wst. Dinxperlo; Wst. Ons Doel, Leiden
2010 De Bouwvereniging, Harlingen; Mozaïek Wonen, Gouda; Pré Wonen, Velserbroek; SSH Nijmegen;             Woonbedrijf Eindhoven
2008 ProWonen, Borculo; Woningstichting Ouder-Amstel, Ouderkerk aan de Amstel
2007 Wonen Weert
2006 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen
2005 Corporatie Holding Friesland, Grou; Woningstichting Eerbeek
2004 Woningstichting Goede Stede, Almere
2003 Deltawonen, Zwolle; Woningstichting Hoogkerk, Groningen

Specifieke deskundigheid

  • Als manager/bestuurder: Ruime ervaring bij woningcorporaties en adviesorganisaties; coach voor raden  van bestuur.
  • Als adviseur: Ruim dertig jaar ervaring als bestuurs- en organisatieadviseur en manager voor                      maatschappelijke organisaties en het (semi) publieke domein. Adviseur voor toezichthouders en              bestuurders voor governance vraagstukken. Coach en sparring partner voor bestuurders en                      commissarissen in de volkshuisvesting, onderwijs en het openbaar bestuur. Organisatieadvies ervaring  in complexe bestuurlijke en organisatorische contexten. Begeleider van opvolgingsvraagstukken aan de top. Coach voor burgemeesters en wethouders.
  • Als toezichthouder: Breed georiënteerde toezichthouder in wonen, zorg en welzijn; vaak als voorzitter,    even graag als lid van een goed team. Bruggenbouwer, teamspeler, inspirator. Strategisch denken en doen, èn voeten in de klei. Ervaren visitator woningcorporaties.

Kort CV

Opleiding

  • SIOO (postdoctorale beroepsopleiding organisatie- en veranderkunde) en NPI (organisatieontwikkeling)
  • HEAO

Carrière 

2005-heden Partner organisatieadviesbureau Consort
1989-2005   Partner en adviseur bij GITP
1977-1989  Diverse functies bij het NCIV, voorloper van Aedes

Nevenfuncties

2021-heden Redactie Holland Management Review (HMR)
2014-heden  Lid gemeenteraad Zeist (D66)
2014–heden Voorzitter Utrecht International Comedy festival
2011-2020    Voorzitter RvT Spectrum Gelderland
2009-2015    Voorzitter RvT bij Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland Arnhem
2008-2021    Voorzitter redactie Management & Consulting
2005-2014    Voorzitter RvC bij Woningcorporatie de Kombinatie te Zeist
1993-2004    Voorzitter RvT Studentenhuisvesting Wageningen (Idealis)
1988–1996   Lid RvC Achtgoed Wonen en Bouwen