drs. G.T.J. Terlingen (Guus)

Korte kennismaking

Organisatieadviseur en specialist in samenwerking en strategie. Ik begeleid organisaties, maatschappelijke partners en teams bij het bouwen aan publieke waarde en probeer gezamenlijke resultaten dichterbij te brengen. Dat doe ik door energie in processen te brengen. Mijn stijl is analytisch, nieuwsgierig en resultaatgericht. Ik heb brede ervaring in het publieke domein en de wereld van het wonen en de zorg.  Mijn motto: strategie is wat je doet.

Visitaties

Ik visiteer al bijna 15 jaar en dat doe ik met groot plezier. Visiteren verruimt je blik. Ik kijk naar het brede volkshuisvestelijke presteren van de corporatie. Daarbij let ik in het bijzonder op hoe de corporatie tot keuzes komt, het samenspel waarin dat gebeurt, of er congruentie is tussen prestaties en ambities en de verbinding met de buitenwereld. Mijn insteek is niet blijven hangen op wat mis gaat, maar vooral benoemen waar ontwikkelkansen liggen en welke reeds aanwezige krachten en drijvers kunnen helpen deze te benutten.

Uitgevoerde visitaties

2023 Baston Wonen, Zevenaar
2022 Woonconcept, Meppel
2021 QuaWonen, Bergambacht
2020 Dunavie Katwijk
2019 Wonen Noordwest Friesland, St. Annaparochie;
2018 Eemland Wonen, Baarn
2017 Woonwaard Noord-Kennemerland, Alkmaar
2016 Elkien, Heerenveen
2015 SallandWonen, Raalte
2011 Woonvisie, Ridderkerk
2010 Wonen Zuid, Roermond; GoedeStede, Almere; Woonopmaat, Heemskerk
2009 Bernardus Wonen, Oudenbosch; TBV, Tilburg; BrabantWonen, Oss
2008 Bo-Ex, Utrecht; Woonlinie, Woudrichem

Specifieke deskundigheid

  • Strategie en organisatieontwikkeling
  • Samenwerking, fusie en allianties
  • Waarderend toezicht
  • Woonbeleid en ‘betekenisvolle’ prestatieafspraken
  • Specialist huurdersparticipatie

Kort CV

Opleiding
2015   ORSC Fundamentals
2002   Tilburg University, master Beleids- en Organisatiewetenschappen
1999   HEAO

Carrière
2013-heden FRAEY, Partners in Publieke Waarde, partner en senior adviseur
2001-2013   Gerrichhauzen en Partners, junior, medior, senior, partner

Nevenactiviteiten

  • Lid RvT Bibliotheek Aanzet