De Huismeesters, Groningen

“Wij zijn trots op het resultaat van de visitatie want daaruit blijkt dat wij de goede lijn van presteren hebben weten vast te houden. De visitatie verliep in een prettige samenwerking met de commissie. Door de vlotte en effectieve aanpak van Raeflex ging de voorbereiding vlekkeloos en de visitatie is verlopen volgens de planning die in de offerte was opgenomen. De visitatiegesprekken hebben wij als prettig en waar nodig scherp ervaren. Raeflex werkt met visitatiecommissies met statuur die op een open en  positief kritische manier het gesprek aangaan met ons en met de belanghouders. Hoewel we mooie scores hebben ontvangen in het rapport, levert de visitatie een aantal verbeterpunten op. Daar gaan we mee aan de slag want wij zien visitatie behalve als verantwoording ook als een verbeterinstrument. Raeflex mag in ieder geval over vier jaar weer contact met ons opnemen voor de volgende visitatie.”

mei 2015