Oost Flevoland Woondiensten

Wij hebben met genoegen kennis genomen van het visitatierapport van Raeflex. Wij herkennen het beeld dat de commissie schetst en zijn trots op het behaalde resultaat.    Wij zijn heel positief over de visitatie die startte met een excursie langs het bezit van OFW. Dat vonden wij een heel goed begin van de visitatie waardoor er meer diepgang in de gesprekken ontstond. De presentatie gegeven door de voorzitter van de visitatiecommissie van Raeflex tijdens onze zomerborrel,  was een mooie afsluiting.

Wij waarderen de professionele, prettige en constructieve samenwerking met Raeflex en de visitatiecommissie. Ook de belanghouders vonden de gesprekken plezierig en waardeerden de open  sfeer. De commissie maakte onze sterke punten duidelijk en gaf aan dat we op sommige onderdelen nog beter kunnen presteren. Wij gaan graag met deze aanbevelingen aan de slag.

Truus Sweringa

Directeur-bestuurder, september 2017