QuaWonen, Bergambacht

Visitatiecommissie 2017

H.D. Albeda (Hein) |voorzitter

drs. W.M.R. de Water (Wilma) | algemeen commissielid

R.P.W. van Loon MSc (Roderik) | secretaris

De samenwerking met Raeflex was zondermeer prettig. Het was een soepel doorlopen proces en de visitatie werd professioneel uitgevoerd. Het visitatietraject legde relatief weinig druk op de werkorganisatie doordat Raeflex de visitatie efficiënt en vlot doorloopt. De inhoud van het rapport vervult ons met gepaste trots. Wij beschouwen de waardering uitgedrukt in cijfers en in begeleidende teksten als een groot compliment voor het werk wat we doen. Het rapport toont goede rapportcijfers, terwijl de methodiek van visiteren de lat nu hoger legt dan in het verleden. QuaWonen levert een mooie prestatie door zelfs hogere cijfers te behalen dan bij de vorige visitatie. Het is daarmee een prestatie te meer dat QuaWonen niet alleen het rapportcijfer van de vorige visitatie evenaart, maar zelfs ook verbetert.
Rob van den Broeke

directeur-bestuurder, januari 2018