Drs. D.M. de Jong-Tennekes

Korte kennismaking

Thuis in Wonen
Ik ben een creatieve denker. Met een onderzoekende instelling adviseer ik over beleid en implementatie. De wereld van het wonen is mijn thuis. Vanuit mijn eigen bedrijf adviseer ik over strategie, financiën en processen. Maatwerk vind ik hierbij belangrijk. Wetgever, toezichthouder, brancheorganisatie en corporaties ken ik als opdrachtgever. Jarenlang was ik redacteur van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting.

Ik functioneer goed in een multidisciplinaire omgeving, waar iedereen een eigen inbreng heeft. Ik stond aan de wieg van de Monitor koopwoningen, die al vele jaren periodiek aandacht krijgt van RTL. Na de parlementaire enquête woningcorporaties initieerde en ontwikkelde ik een positief ontvangen opleiding voor corporatiebestuurders. Verder heb ik de toezichthouder geholpen bij de aanpassing van het saneringstraject van financieel minder degelijke corporaties. In samenspraak met corporaties en de toezichthouder is de inbreng van corporaties in het traject vergroot. Ook is er nu meer aandacht voor de beheersing van risico’s.

Over deze en andere onderwerpen zijn vele artikelen, rapporten en andere publicaties van mijn hand verschenen. Ik denk in structuren en verbanden en geniet ervan om dat in begrijpelijke taal onder woorden te brengen. Het gaat om het verhaal. In Den Haag zei ooit iemand: “jouw rapport over de gevolgen van de kredietcrisis voor de Nederlandse woningmarkt leest als een spannend boek”.

Visitaties

Al ruim 5 jaar visiteer ik met veel plezier woningcorporaties. Ik voel me betrokken bij de opgave een veilig en duurzaam thuis te creëren in leefbare wijken, waar het goed wonen en toeven is voor iedereen. Samenleven doen we met elkaar, zonder mensen uit te sluiten. Het is boeiend om te zien en te horen hoe elke corporatie op eigen wijze invulling geeft aan de bekende volkshuisvestelijke thema’s en de eigen lokale opgave. Het is constant zoeken naar een passende balans. Voor mij is het inspirerend om in de gesprekken te horen hoe bepaalde keuzes uitpakken. Zo leer ik van corporaties en geef dat in de visitaties terug. Daarnaast heb ik ervaren dat corporatiemedewerkers vaak met trots en enthousiasme vertellen over hun werk. Dat is aanstekelijk: ook ik krijg daar energie van!

Constructieve feedback vind ik belangrijk; wat gaat goed en waar is extra aandacht gewenst? De brug van verleden naar toekomst probeer ik lerend in te vullen. Het is mijn uitdaging om een rapport te schrijven waar de corporatie zich in herkent en mee vooruit kan. Visiteren gaat voor mij om “gezien worden”: zoals de corporatie aandacht besteedt aan de huurders, zo besteed ik aandacht aan de corporatie.

Uitgevoerde visitaties

2024 Rochdale, Amsterdam
2023 de Alliantie, Hilversum; Domesta, Emmen; Woonservice Drenthe, Westerbork; Ymere,Amsterdam;            Wooncompagnie, Hoorn
2022 Woonpartners Midden-Holland, Waddinxveen
2021 QuaWonen, Bergambacht
2020 Jutphaas Wonen, Nieuwegein
2019 Reggewoon, Nijverdal
2016 Kleurrijk Wonen, Tiel

Specifieke deskundigheid

  • Veel kennis van volkshuisvesting en financiering
  • Ervaring met strategieontwikkeling
  • Geïnteresseerd in governance en toezicht
  • Toegankelijk schrijven

Kort CV

Opleiding

  • Economie
  • Industriële organisatie en mededingingsrecht
  • Finance en risk management voor woningcorporaties

Carrière

2012 – heden Meso Onderzoek: zelfstandig adviseur
2011 – 2012    Waarborgfonds Eigen Woningen/NHG: senior adviseur onderzoek en financieel                                                    economische zaken
2006 – 2011    Rabobank Nederland: senior onderzoeker
1999 – 2006    Nederlandse Mededingingsautoriteit: (senior) medewerker
1998 – 1999    ABN Amro: onderzoeksmedewerker

Nevenactiviteiten

2017 – heden Kerkenraad Bergkerk: opdracht verbinding
2016 – 2019    Cognitum: visitator van woningcorporaties
2011 – heden TU Delft: lid stuurgroep kwartaalrapportage monitor koopwoningen
2009 – 2017    Platform 31/Aeneas: Redacteur Tijdschrift voor de volkshuisvesting
2006 – heden Stichting van Bommel van Dam, afwisselend voorzitter & penningmeester