Drs. D.M. de Jong-Tennekes

Korte kennismaking

Ik ben een zelfstandig adviseur. Veel van mijn tijd besteed ik aan advies over wonen, financieren en de organisatie bij maatschappelijke instellingen. Ik heb opdrachten uitgevoerd voor onder andere BZK, Aedes en CFV. Met veel plezier ben ik jarenlang redacteur geweest bij het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Daarnaast heb ik een door de deelnemers zeer gewaardeerde opleiding opgezet voor bestuurders van woningcorporaties. De casussen uit de praktijk en het gezamenlijk werken aan oplossingsrichtingen droeg bij aan het succes. Verder heb ik me voor de NVM verdiept in de kwaliteit van (modelmatige) taxaties.

Visitaties

In de afgelopen jaren heb ik een aantal visitaties uitgevoerd. Interessant vind ik de wijze waarop corporaties zich onderscheiden van andere bedrijven. Het draait niet alleen om winst en groei. Er zijn      ook maatschappelijke taken en doelen. Ik vind het interessant om te horen hoe de corporatie, haar medewerkers en hun omgeving gezamenlijk invulling geven aan deze opdracht. Door veranderende regelgeving en doelen (o.a. duurzaamheid) is een corporatie constant op zoek naar een passende balans. Corporatiemedewerkers kunnen daar vaak met enige trots en zeker ook enthousiasme over vertellen.     Dat werkt aanstekelijk. Ook ik krijg daar energie van.

Uitgevoerde visitaties

2022 Woonpartners Midden-Holland, Waddinxveen
2021 QuaWonen, Bergambacht
2020 Jutphaas Wonen, Nieuwegein
2019 Reggewoon, Nijverdal
2016 Kleurrijk Wonen, Tiel

Specifieke deskundigheid

  • Veel kennis van volkshuisvesting en financiering
  • Ervaring met strategieontwikkeling
  • Geïnteresseerd in governance en toezicht
  • Toegankelijk schrijven

Kort CV

Opleiding

  • Economie
  • Industriële organisatie en mededingingsrecht
  • Finance en risk management voor woningcorporaties

Carrière

2012 – heden Meso Onderzoek: zelfstandig adviseur
2011 – 2012    Waarborgfonds Eigen Woningen/NHG: senior adviseur onderzoek en financieel                                                    economische zaken
2006 – 2011    Rabobank Nederland: senior onderzoeker
1999 – 2006    Nederlandse Mededingingsautoriteit: (senior) medewerker
1998 – 1999    ABN Amro: onderzoeksmedewerker

Nevenactiviteiten

2017 – heden Kerkenraad Bergkerk: opdracht verbinding
2016 – 2019    Cognitum: visitator van woningcorporaties
2011 – heden TU Delft: lid stuurgroep kwartaalrapportage monitor koopwoningen
2009 – 2017    Platform 31/Aeneas: Redacteur Tijdschrift voor de volkshuisvesting
2006 – heden Stichting van Bommel van Dam, afwisselend voorzitter & penningmeester