drs. C.H.B. Heemskerk (Conny)

Korte kennismaking

Mijn focus in de visitatie ligt op het benoemen van leerpunten, en vooral (toekomstige) opgaven en uitdagingen. Ik zie de visitatie als een moment om het eigen leren van de onderneming te versterken.
Ik ben sterk analytisch-strategisch, vraag door en geef terug. Doel is tot een betekenisvol en verdiepend gesprek te komen. Ik ben daarbij een goed oog voor ieders behoefte en belang.

Na mijn studie politicologie (UvA) werkte ik in lange tijd bovenop de politiek: eerst in Brussel (Europees Parlement), nadien tien jaar in Den Haag (BBO en Oxfam-Novib). De rode draad in mijn leven is mijn passie voor maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder in wonen, zorg en welzijn. Het moet ertoe doen.

Visitaties

Woningcorporaties zijn mij goed bekend. Ik ben op voordracht van de huurders actief als commissaris bij twee corporaties én ik ondersteun grootstedelijke gemeentes bij het tot stand komen van vitale coalities in wonen, zorg en welzijn. Ik ben tevens lid van het Expertteam Wonen en Zorg van de Rijksoverheid. Eerder werkte ik als manager bij Ymere en bij Aedes. Landelijk was ik actief betrokken bij de gesprekken over toezicht bij maatschappelijke ondernemingen in mijn rol als secretaris en lobbyist namens zes brancheorganisaties uit Wonen, Zorg, Welzijn en Onderwijs.

Uitgevoerde visitaties

2024 Talis, Nijmegen
2023 Rentree, Deventer
2023 Viverion, Lochem; SWZ, Zwolle
2022 Woonbedrijf ieder1, Deventer
2021 Elan Wonen, Haarlem; Quawonen, Bergambacht; Omnia Wonen, Harderwijk

Specifieke deskundigheid

  • Governance
  • Leefbaarheid, wijkgericht werken en Wonen met Zorg
  • Totstandkoming en kwaliteit van de prestatieafspraken
  • Stakeholdermanagement en positie van de huurders in het bijzonder

Kort CV

Opleiding

  • Politicologie, Universiteit van Amsterdam (UvA), 1991
  • Verandermanagement SIOO, 2014
  • Verschillende trainingen en opleidingen i.v.m. toezichthouderschap

Carrière
2014–heden Alliantiemanagement, Samenwerken in Wonen, zorg en welzijn
2009– 2014  Manager Wijkaanpak en Leefbaarheid, Ymere
2006–2009   Lid Management AEDES, Branchevereniging woningcorporaties
2003–2006   Senior Adviseur Maatschappelijk Ondernemen, AEDES
1996–2003   Senior en lid management Oxfam Novib, Den Haag
1994–1996   Senior Beleidsmedewerker en lobbyist BBO, Den Haag
1992–1994   Beleidsmedewerker PvdA Europees Parlement, Brussel

Nevenactiviteiten

  • Lid RvC Kennemer Wonen, voordracht huurders, lid Renumeratiecommissie
  • Lid RvC Antonius van Padua, voordracht huurders, lid Vastgoedcommissie
  • Lid Expertteam Wonen en Zorg, RVO Nederland