Stichting Uithuizer woningbouw, Uithuizen

Wij willen de visitatiecommissie van Raeflex bedanken voor de prettige en open wijze waarop de visitatie is uitgevoerd en afgesloten. Alex Grashof heeft als voorzitter een goede toelichting gegeven op het concept-rapport en er werd goed naar ons geluisterd. De commissie gaf de ruimte om veel uit te leggen. Er is geoordeeld, maar niet veroordeeld. We gaan de formele verbeterpunten, die in 2016 inmiddels al in gang zijn gezet, beter oppakken om onze taak als maatschappelijke volkshuisvester verder te verbeteren. De visitatiecommissie heeft ook onze sterke punten benoemd, en het eindoordeel geeft ons als bestuur en RvT voldoende vertrouwen en energie om onze opgaven in de regio Uithuizen te blijven realiseren.
J. van Duinen

voorzitter bestuur, mei 2017