Korte kennismaking

Woningcorporaties zijn boeiende organisaties door hun hybride karakter en de belangrijke huisvestingsopgaven waar ze voor staan. Vanuit een brede ervaring in de volkshuisvestingssector als adviseur, strateeg, belangenbehartiger, procesbegeleider en manager kijk ik naar het maatschappelijk presteren van woningcorporaties.

Als bestuurskundige heb ik vanuit het ministerie van VROM meegewerkt aan het decentralisatie- en verzelfstandigingsbeleid onder Staatssecretaris Heerma. Kort daarna ben ik bij woningcorporaties en samenwerkingsverbanden van corporaties aan de slag gegaan om strategie en beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van huurbeleid, portfoliostrategieën, opstellen prestatie afspraken en het realiseren van fusies. Sinds 2005 voer ik als zelfstandig ondernemer advies- en interim opdrachten uit voor corporaties, gemeenten en provincies. Mijn focus is gericht op strategische samenwerking, governance en management- & organisatieontwikkeling. Vanaf 2018 richt ik me als eigenaar en directeur van Raeflex sterk op de ontwikkeling, kwaliteit en uitvoering van visitaties.

.Visitaties

Corporaties hebben in mijn optiek een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat in “hun” gemeente(n) voldoende betaalbare en kwalitatief goede huisvesting beschikbaar is voor mensen die daarop zijn aangewezen. Een professionele en gemotiveerde organisatie is belangrijk om dat goed te kunnen regelen. Visitatie brengt in beeld hoe en welke prestaties een corporatie in zijn werkgebied weet   te leveren. Sinds 2008 voer ik als algemeen commissielid of voorzitter visitaties uit. Ik richt mij op alle prestatievelden. Bij governance gaat het om de kwaliteit van het toezicht, maar ook om de kwaliteit van sturing. Welke koers zet een corporatie uit en is zij in staat om onder veranderende omstandigheden op tijd bij te schakelen? Visitaties kunnen behalve als verantwoordingsinstrument, ook een belangrijke bijdrage leveren in de strategische heroriëntatie van corporaties.De informatie die vanuit een visitatie naar voren komt, kan helpen bij het opnieuw bepalen van de koers en het versterken van lokale woonnetwerken.

Uitgevoerde visitaties

2021 Oost West Wonen, Middelharnis
2020 Wonen Delden, Delden; WoonGoed 2-Duizend, Reuver; Volkshuisvesting Arnhem, Arnhem
2019 de Alliantie, Hilversum; Woningstichting Domus, Roermond; Woningvereniging                                            Nedeweert; Woningstichting  St. Joseph, Stramproy; Woonstichting Patrimonium,                                      Barendrecht; Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting, Oostzaan; SSH,                                    Utrecht; Woonservice, Westerbork
2018 Stek, Lisse; De Vooruitgang, Volendam; Woonopmaat, Heemskerk; Woningbedrijf Velsen,                           IJmuiden; Beter Wonen, Almelo
2017 Woonkwartier, Zevenbergen; Woningbouwvereniging Langedijk, Noord-Scharwoude;                                   Woningbouwstichting Cothen, Wijk bij Duurstede
2016 Wierden en Borgen, Bedum; Lyaemer Wonen, Lemmer; Stichting Uithuizer Woningbouw;                         Beter Wonen, Ooltgensplaat; De Reensche Compagnie, Hoogezand; Woningstichting Kockengen
2015 Eelder Woningbouw, Paterswolde; De Volmacht, Gieten; Woonborg, Vries; SallandWonen, Raalte;             Vredewold, Leek; WonenBreburg, Tilburg
2014 Woningstichting Maasdriel, Kerkdriel; Elan Wonen, Haarlem
2013 Rhiant, Hendrik-Ido-Ambacht; Woonwaard, Alkmaar; Wuta, Nigtevecht
2012 Casade, Waalwijk; Woningstichting Gouderak; Bo-Ex, Utrecht; Harmonisch Wonen, Lelystad
2011 De Huismeesters, Groningen; Poort6, Gorinchem; Woningbeheer Born-GrevenbichtWonen                     Midden-Delfland, Maasland; Goed Wonen, Benschop; Woningbouwvereniging Lopik
2010 Heuvelrug Wonen, Doorn; SIB Woonservice, Veenendaal; Beter Wonen, IJsselmuiden; Brederode,             Bloemendaal; Woongoed Flakkee, Middelharnis
2009 Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam, Monnickendam
2008 BetuwsWonen en CWL Woningbeheer (Preview), Culemborg

Specifieke deskundigheid

  • Governance, onder meer opgedaan als begeleider van zelfevaluaties van RvC’s, fusiebegeleider en als adviseur bij organisatie- en besturingsvraagstukken.
  • Management- en organisatieontwikkeling, vanuit advies en coaching bestuur en management.
  • Prestatie afspraken en Woonbeleid, vanuit onderzoek en advies voor corporaties en gemeenten.
  • Ervaring met visitatie-experimenten.

Kort CV

Opleiding

  • Vastgoedmanagement (NOVAM)
  • Bestuurskunde (RU Nijmegen)

Carrière

2018-heden Directeur en eigenaar Raeflex
2008-heden Vennoot, senior adviseur Woonlab BV
2005-2008   Vennoot, senior adviseur KOCK & Partners
2001-2004   Senior adviseur Quintis BV
1998-2001   Accountmanager en projectleider bij Aedes
1993-1998   Beleidsmedewerker, manager, directielid bij Mitros en rechtsvoorgangers
1991-1993   Wetenschappelijk medewerker bestuurskunde ministerie VROM

Nevenfuncties

2016-heden Voorzitter afdeling roeien en bestuurslid WSV VADA Wageningen
2018-heden Programmamanager en gastdocent Executive Program Finance & Risk Management ESAA                                Erasmus Universiteit Rotterdam
2012-heden Gastdocent Finance & Risk management voor Woningcorporaties ESAA Erasmus Universiteit                             Rotterdam