Korte kennismaking

Woningcorporaties zijn boeiende organisaties door hun hybride karakter en de belangrijke huisvestingsopgaven waar ze voor staan. Vanuit een brede ervaring als adviseur, procesregisseur, strateeg en belangenbehartiger in het (semi-)publieke domein en de volkshuisvesting kijk ik naar het maatschappelijk presteren van corporaties.

Als bestuurskundige heb ik vanuit het ministerie van VROM meegewerkt aan de decentralisatie- en verzelfstandiging van de corporatiesector, om vervolgens zelf de daad bij het woord te voegen. Met veel plezier ben ik toen bij een woningcorporatie en samenwerkingsverbanden van corporaties aan de slag gegaan in de stadregio Utrecht. Onder andere heb ik meegewerkt aan modernisering van de woonruimtebemiddeling, portfolio- en huurbeleid, prestatieafspraken, woningbouw en realiseren van opeenvolgende fusies en een overname.

Sinds 2005 voer ik als zelfstandig ondernemer advies- en regie opdrachten uit voor corporaties, gemeenten, provincies en samenwerkingsverbanden. Sinds 2018 ben ik tevens directeur-eigenaar van Raeflex.

Visitaties

Vanaf 2008 ben ik betrokken bij meer dan 50 visitaties als voorzitter of algemeen commissielid. Het is boeiend om visitaties uit te mogen voeren voor een grote diversiteit aan corporaties, groot, klein, categoraal of breed maatschappelijk.

Corporaties hebben in mijn optiek een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat in lokale gemeenschappen en in “hun” gemeente(n) voldoende betaalbare en kwalitatief goede huisvesting beschikbaar is voor mensen die daarop zijn aangewezen. Een professionele en gemotiveerde organisatie is belangrijk om dat goed te kunnen regelen. Visitatie brengt in beeld hoe en welke prestaties een corporatie in zijn werkgebied weet te leveren en wat (keten)partners daarvan vinden. Bij visitaties richt ik me op alle prestatievelden. Bij governance gaat het om de kwaliteit van het toezicht, de ‘soft controls’ en ook de kwaliteit van beleid en sturing. Welke koers zet een corporatie uit en is zij in staat om onder veranderende omstandigheden op tijd bij te schakelen? Visitaties kunnen behalve als leer- en verantwoordingsinstrument ook een belangrijke bijdrage leveren in de strategische heroriëntatie. Informatie die vanuit een visitatie naar voren komt helpt bij het bepalen/bijstellen van de koers. En het draagt bij aan inzicht in het presteren van lokale woonnetwerken. Corporaties doen het niet alleen.

Uitgevoerde visitaties

2024 Rochdale, Amsterdam; Talis, Nijmegen; Woonzorg Nederland, Amstelveen; DUWO, Amstelveen
2023 Woningstichting Tubbergen, Tubbergen; Baston Wonen, Zevenaar: Ymere, Amsterdam;                                Woonik, Nederweert
2022 Woningbedrijf Velsen, IJmuiden; Het Gooi en Omstreken, Hilversum; Acantus, Veendam;                              Woonopmaat, Heemskerk; Woonpartners Midden-Holland, Waddinxveen
2021 Oost West Wonen, Middelharnis
2020 Wonen Delden, Delden; WoonGoed 2-Duizend, Reuver; Volkshuisvesting Arnhem, Arnhem
2019 de Alliantie, Hilversum; Woningstichting Domus, Roermond; Woningvereniging                                            Nedeweert; Woningstichting  St. Joseph, Stramproy; Woonstichting Patrimonium,                                      Barendrecht; Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting, Oostzaan; SSH,                                    Utrecht; Woonservice, Westerbork
2018 Stek, Lisse; De Vooruitgang, Volendam; Woonopmaat, Heemskerk; Woningbedrijf Velsen,                           IJmuiden; Beter Wonen, Almelo
2017 Woonkwartier, Zevenbergen; Woningbouwvereniging Langedijk, Noord-Scharwoude;                                   Woningbouwstichting Cothen, Wijk bij Duurstede
2016 Wierden en Borgen, Bedum; Lyaemer Wonen, Lemmer; Stichting Uithuizer Woningbouw;                         Beter Wonen, Ooltgensplaat; De Reensche Compagnie, Hoogezand; Woningstichting Kockengen
2015 Eelder Woningbouw, Paterswolde; De Volmacht, Gieten; Woonborg, Vries; SallandWonen, Raalte;             Vredewold, Leek; WonenBreburg, Tilburg
2014 Woningstichting Maasdriel, Kerkdriel; Elan Wonen, Haarlem
2013 Rhiant, Hendrik-Ido-Ambacht; Woonwaard, Alkmaar; Wuta, Nigtevecht
2012 Casade, Waalwijk; Woningstichting Gouderak; Bo-Ex, Utrecht; Harmonisch Wonen, Lelystad
2011 De Huismeesters, Groningen; Poort6, Gorinchem; Woningbeheer Born-GrevenbichtWonen                     Midden-Delfland, Maasland; Goed Wonen, Benschop; Woningbouwvereniging Lopik
2010 Heuvelrug Wonen, Doorn; SIB Woonservice, Veenendaal; Beter Wonen, IJsselmuiden; Brederode,             Bloemendaal; Woongoed Flakkee, Middelharnis
2009 Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam, Monnickendam
2008 BetuwsWonen en CWL Woningbeheer (Preview), Culemborg

Specifieke deskundigheid

  • Governance, onder meer opgedaan als begeleider van zelfevaluaties van RvC’s, fusiebegeleider en als adviseur bij organisatie- en besturingsvraagstukken.
  • Management- en organisatieontwikkeling, vanuit advies en coaching bestuur en management.
  • Prestatie afspraken en Woonbeleid, vanuit onderzoek en advies voor corporaties en gemeenten.
  • Ervaring met visitatie-experimenten.

Kort CV

Opleiding

  • Vastgoedmanagement (NOVAM)
  • Bestuurskunde (RU Nijmegen)

Carrière

2018-heden Directeur en eigenaar Raeflex
2008-heden Vennoot, senior adviseur Woonlab BV
2005-2008   Vennoot, senior adviseur KOCK & Partners
2001-2004   Senior adviseur Quintis BV
1998-2001   Accountmanager en projectleider bij Aedes
1993-1998   Beleidsmedewerker, manager, directielid bij Mitros en rechtsvoorgangers
1991-1993   Wetenschappelijk medewerker bestuurskunde ministerie VROM

Nevenfuncties

2016-heden Voorzitter afdeling roeien en bestuurslid WSV VADA Wageningen
2018-heden Programmamanager en gastdocent Executive Program Finance & Risk Management ESAA                                Erasmus Universiteit Rotterdam
2012-heden Gastdocent Finance & Risk management voor Woningcorporaties ESAA Erasmus Universiteit                             Rotterdam