Woonkwartier

Wij zijn bijzonder blij met het visitatierapport opgesteld door de commissie van Raeflex en zijn trots op onze prestaties. Woonkwartier doet over de gehele linie wat de maatschappij van ons mag verwachten… en meer zelfs! We zien het rapport ook als een groot compliment voor de inspanningen van onze medewerkers. Zij hebben ervoor gezorgd dat tijdens de ontwikkelingen de winkel open bleef. Het visitatieproces verliep moeiteloos en Raeflex heeft Woonkwartier goed ontzorgd. Tijdens de kick off stelt de commissie relevante vragen en komen aandachtspunten voor de visitatiegesprekken met onze stakeholders aan de orde. Verder besteedt de commissie extra aandacht aan de specifieke uitdagingen voor een fusiecorporatie binnen het visitatieproces. We kregen de ruimte om bepaalde beoordelingen ter discussie te stellen en omissies aan te vullen in het concept-rapport. Dit heeft tot positieve aanpassingen geleid. De commissie is respectvol en heeft met respect en gezag beoordeeld. Vanuit een constructief kritische houding staan zij open voor de inbreng vanuit Woonkwartier. Wij nemen de aanbevelingen ten harte bij de verdere ontwikkelingen van onze organisatie.
Ruud van den Boom

directeur-bestuurder, april 2018