Woningstichting De Volmacht, Gieten

In vergelijking met onze vorige visitatie vier jaar geleden, liep deze visitatie heel vlot en volgens planning. We hebben er eigenlijk weinig tijd in hoeven te investeren. De contacten met Raeflex waren prettig en wij zijn erg tevreden over de leden van de visitatiecommissie. Zij stelden goede vragen aan de belanghebbenden. Het visitatierapport is prettig leesbaar en de bewoordingen zijn zorgvuldig gekozen; er is zeker geen sprake van ‘copy-paste’. Tot slot ontvingen wij zinvolle tips in de vorm van een beleidsagenda voor de toekomst. Wij kijken dus zeer tevreden terug op de visitatie!
Jaap Boekholt

directeur-bestuurder, augustus 2015