Woonstichting Centrada, Lelystad

Onze corporatie is zeer tevreden over de visitatie door Raeflex. Afspraken werden nagekomen en het visitatietraject is prima verlopen. Ook de visitatiegesprekken waren goed voorbereid en verliepen in een plezierige sfeer. De leden van de visitatiecommissie zijn uitermate deskundig, hebben veel ervaring en zijn positief-kritisch. De secretaris heeft het hele traject goed voorbereid en begeleid. De leden vulden elkaar goed aan!
Eep Bronkhorst

directeur-bestuurder, juni 2015